Skip to main content

Nyhetsarkiv

Skolakvariet – samarbete skola och zoohandlare

Skolakvariet är ett helt nytt, spännande projekt som Zoobranschens Riksförbund, Zoorf, i skrivande stund arbetar med. Som pilotår 2016 hoppas man få ihop cirka 20 klasser från årskurs fem från hela Sverige.

Varje klass bildar ett team ihop med sin lokala zoobutik som ska fungera som mentor. De kommer att få ett akvarium med tillhörande handledning och support under två terminer, dels från butiken och dels från Zoorf.

Ambitionen med projektet är att öka intresset och förståelsen kring djurhållning för nästa generation.

- Tanken är att eleverna inte bara ska lära sig ta hand om ett akvarium. De olika ämnena i utbildningen kommer också att bindas upp mot akvariet. De kommer lära sig att räkna volym på matten för att kunna dosera rätt. Kanske skriva en berättelse om en fisk på engelsk- eller svensklektionerna. Och varför inte måla av akvariet på bilden?

- För att det hela ska bli lite mer spännande kommer det att finnas chans för en klass att vinna fina priser i form av en upplevelse, säger Christian Brams, projektledare på Zoorf.

Ambitionen är att Skolakvariet 2016 ska starta under höstterminen.