Skip to main content

Nyhetsarkiv

Klassiska leksaker ökade första halvåret

Försäljningen av klassiska leksaker ökade i värde med 8,1 procent första halvåret 2016 jämfört med motsvarande period 2015. Detta framgår av GfK Toy Monitor januari-juni 2016.

Värdet per inköpstillfälle har ökat markant med hela 21 procent. Ökningen är störst hos barnfamiljerna, men även hushåll utan barn köper för allt högre belopp. Inköpsvärdet var i snitt 282 kronor (232 kronor 2015)

Något färre hushåll köper leksaker jämfört med förra halvåret och minskningen är fortsatt främst i hushåll med barn. Hushållen handlar även lite mer sällan, första halvåret i år var frekvensen 2,5 gånger (2,6 2015).

Internethandeln ökar ytterligare tack vare en fortsatt tillströmning av köpare.