Skip to main content

Nyhetsarkiv

Det bästa smådjuret för barnfamiljer

Den sjätte augusti publicerade Testfakta en artikel om det bästa smådjuret för barnfamiljer och dess kostnader både vid införskaffningen och årskostnaden för att hålla djuret vid god hälsa. Olika råd om utfodring och skötsel gavs också i artikeln. Zoobranschens riksförbund reagerade på en del felaktigheter i texten, dels vad gällde utfodringen och skötseln, men även gällande de summor som nämndes i samband med inköp och årlig kostnad.

Mest iögonfallande är rekommendationen att basen i tamråttans foderstat skulle utgöras av kokt ris, detta är felaktigt då råttan, likt hamstern, är en blandätare. Basen i en bra foderstat ligger i en bra råttblandning (en pellets, eventuellt med fröinslag) och att man utöver det ger grönt och animalier och om man skulle vilja det, lite kokt ris.

Kostnaderna för att införskaffa vissa djur, som t.ex. gerbil och undulat är nog i de flesta fall lägre än den angivna summan, medan man med andra djur, som ormar, sköldpaddor och ödlor får räkna med en högre summa vid inköp av såväl djur som den utrustning de behöver för att må bra. I gengäld är årskostnaden på många av djuren med råge tilltagen och kommer troligtvis att understiga det angivna. Mellanskillnaden kan med fördel sparas i den händelse att djuret t.ex. skulle behöva veterinärvård. Priset på djur varierar också beroende på den aktuella tillgången och var i landet man befinner sig, och givetvis beroende på var man köper sitt djur och dess utrustning. Alla zoobutiker som säljer djur har gått av myndigheterna godkända utbildningar för att få tillstånd för detta, och detta borgar för att du ska få grundlig information om den aktuella arten och utrustning och burar som allra minst uppfyller minimikraven.

I samband med informationen om guldhamstern och leopardgeckon sprids det också några felaktigheter, som att guldhamstern skulle bitas ofta och att man inte behöver hålla i en leopardgecko så noga, då den skulle klara av att hålla i sig själv. En rätt hanterad guldhamster bits sällan om aldrig, men är såklart kapabel att bitas om den blir skrämd eller om man gör illa den. En guldhamster är ganska kvick, och passar inte som husdjur åt de allra minsta barnen. Rätt hanterad av äldre barn och vuxna är guldhamstern ett mycket trevligt husdjur. Leopardgeckon har inte de sugfötter man ibland förknippar med geckoödlor och kan inte förväntas hålla i sig själv i en människas öppna hand, utan stor försiktighet måste iakttas av den som väljer att hantera ödlan. Fallskador är tyvärr inte helt ovanliga när det gäller reptiler och små djur, utan all hantering ska vara väl avvägd och utföras med ett tydligt säkerhetstänk.

Slutligen vill vi också poängtera vikten av att alla djur som inte i naturen är ensamlevande, (som guldhamstern), hålls i par eller grupp där könssammansättningen beror på arten, dess temperament och benägenhet att föröka sig i fångenskap. Fråga gärna din lokala zooaffär om råd.

GABRIELLA EKSTRÖM
Expertrådet, Zoorf