Skip to main content

Nyhetsarkiv

Starkt andra kvartal för convenience-branschen

Servicehandelsindex från Convenience Stores Sweden (fd Svensk Servicehandel & Fast Food) och HUI Research visar att försäljningen, mätt i jämförbara enheter och i löpande priser, ökade med 4,1 procent under det andra kvartalet 2016. Allra bäst gick det för delbranscherna Café och Trafikbutiker som ökade sin försäljning med 5,5 respektive 4,6 procent.

För tredje kvartalet i rad uppvisade delbranschen Trafikbutiker en mycket positiv försäljningsutveckling. Under det andra kvartalet 2016 steg försäljningen med 4,6 procent. Trots den goda ökningstakten toppade inte delbranschen tillväxtligan. Förstaplatsen gick istället till Café vars försäljning ökade med 5,5 procent. Efter följde Fast Food med 4,0 procent, Spel & Tobak med 3,8 procent, och sist Minilivs med 2,4 procent.

– Convenience-branschen är het för tillfället och försäljningen växer i alla segment. En delbransch som sticker ut är Trafikbutiker som vänt en negativ trend genom att satsa på ett attraktivare kunderbjudande, säger Bengt Hedlund, vd för Convenience Stores Sweden.

Servicehandlarnas framtidstro minskade från 50 till 46 procentenheter under andra kvartalet 2016 – men optimismen är fortfarande starkare än normalt. Kedjeaktörerna var i vanlig ordning mer optimistiska inför framtiden än de enskilda handlarna. Drygt 71 procent av kedjeaktörerna tror på en ökad försäljning under det närmaste halvåret. Motsvarande siffra för de enskilda handlarna var 46 procent.

– Sett till första halvåret har conveniencebranschen ökat sin försäljning med 3,7 procent. Det är den starkaste inledningen för servicehandeln sedan år 2008. Nu gäller det för branschen att behålla den fina utvecklingen under den resterande delen av året. Förutsättningarna finns. Köpstarka hushåll och en stark befolkningstillväxt, är två faktorer som medför ökad efterfrågan inom conveniencebranschen, säger Bengt Hedlund, vd i Convenience Stores Sweden.

Ladda ner rapporten här:
http://www.hui.se/statistik-rapporter/index-och-barometrar/servicehandelsindex