Skip to main content

Nyhetsarkiv

Välkommet att Alliansen stöder vår linje

Alliansens ledamöter i Mediegrundlagskommittén reserverar sig mot förändringar i Tryckfrihetsförordningen eftersom det bland annat kan äventyra varumärkesrätten.
Convenience Stores Sweden välkomnar reservationen, som gör det svårare för regeringen att införa åtgärder som stimulerar illegal handel och som slår undan benen på seriösa handlare.

Mediegrundlagskommittén är en parlamentariskt sammansatt utredning som haft att se över en rad komplicerade frågor. En sådan är om ett införande av neutrala tobaksförpackningar skulle kräva ändring av Tryckfrihetsförordningen – och hur en sådan i så fall skulle gå till.

Beställningen kommer från folkhälsominister Gabriel Wikström. Utredningen har granskat frågan, men när slutbetänkandet överlämnades reserverade sig Alliansens ledamöter med motiveringen att neutrala förpackningar:

• Strider mot de principer som styr grundlagarna
• Inte minst ur ett tryckfrihetsperspektiv är frågan ytterst tveksam
• Att innehåll och utseende av en tryckt skrift helt styrs av staten är uppenbarligen ett stort ingrepp och därmed ett klart brott mot den nuvarande lagstiftningen.
• Det skulle också vara ett stort ingripande i varumärkesrätten och regeringsformens skydd för äganderätten

Convenience Stores Sweden välkomnar ställningstagandet, eftersom neutrala förpackningar befaras öka den illegala försäljningen av tobak, till men för seriösa handlare.

- För många av våra medlemmar, särskilt mindre butiker i glesbygd, skulle det innebära dödsstöten. Därför hoppas vi att regeringen nu lägger alla sådana tankar åt sidan, säger Bengt Hedlund, vd Convenience Stores Sweden.