Skip to main content

Nyhetsarkiv

Förebygg snatteri med bra L.Ö.N

En vanlig fråga jag från er medlemmar är hur vi kan agera för att minska svinnet i butikerna. Här kommer ett svar som kanske inte är det ni hade väntat er. Men jag lovar att det är det bästa sättet att komma tillrätta med snatterier och stölder. Andra vinster får ni på köpet.

Den avsett viktigaste aspekten är det personliga bemötandet. Säkerställ att ni har bra rutiner för att möta kunden och utbilda personalen i hur de ska göra detta. Fokusera på ett bra kundbemötande, att så snart som möjligt skapa en kontakt med kunden. Kunderna kommer att uppleva det som en trevlig butik med god service.

Den kriminella personen däremot kommer att känna sig iakttagen och avslöjad. Fokus får aldrig vara att ni ska ”ta snattare”. Detta kommer att bidra till att ni missar många stölder och ni kommer att skapa en otrevlig stämning i butiken. Lägg fokus på att få kunderna att trivas och att ”butiken är glad”.

Ni kommer rätt snart att märka de kunder som har ett avvikande beteende. Detta är ofta de kunder ni ska ge lite extra service för att motverka stölderna. Enligt forskning som gjorts i både Sverige och USA så har det visat sig att gripa personer inte har någon effekt på att förebygga brott. Där emot röra sig på utsatta platser och prata med misstänkta personer har ett betydligt större förebyggande värde.

L.Ö.N (Leende, Ögon, Nick) är en ramsa som gör det enklare att komma ihåg bemötandet. Möt kunden med ett leende när de kommer in i butiken, se dem i ögonen och önska dem välkomna med en nick. Välkomnandet kan förstärkas med en varm hälsning.

Serva kunden, ge kunderna så bra service som möjligt när de är i butiken. Rör er så mycket ni kan, prata med era kunder och erbjud er hjälpa dem hitta rätt. Detta ökar inte bara er möjlighet till försäljning, utan stör även de kriminella kunderna.

Kundkorgen, är ett bra verktyg. Ser ni en kund som stoppar en vara i fickan. Erbjud kunden en kundkorg och säg på ett trevligt vis: ”Lägg gärna varorna i en kundkorg så riskerar ni inte att glömma ta upp dem när ni ska betala”.

Hur vet ni då att ni har ett bra kundbemötande? Ett bra sätt att mäta hur väl ni möter kunderna är att anlita en så kallad Mystery shopper. Denna tjänst ger er ett kvitto på hur väl ni möter kunden och hur denna upplever er butik. Vilket inte bara har en effekt på försäljningen.

En glad butik är en säker butik.

NIKLAS SUNDIN
Säkerhetschef Butikerna