Skip to main content

Nyhetsarkiv

Köpa livsmedel och dagligvaror på nätet

Fysiska varor är det som människor främst förknippar med e-handel. I början av e-handelns utveckling så letade man produkter på nätet för att det oftast var billigare, medan man numera handlar för att
det är enkelt och sparar tid och kan jämföra priser enkelt. Att prenumerera på matkasse som kommer hemlevererat regelbundet underlättar för många människor, framförallt familjer.

Livsmedel, som kommit starkt med flera framgångsrika exempel, handlas numera på nätet av nästan var femte svensk men är omsättningsmässigt inte så stort än. Här ser vi att branschen redan mognar när de stora kedjorna också börjar med e-handel. Andelen av varors totala omsättning är 9 procent, vilket är 3,2 miljarder kronor. 17 procent av alla svenskar har köpt detta på nätet. Mest spenderar dem som är 35-44 år och minst spenderar de allra äldsta det vill säga 66-74 år.

Och att köpa livsmedel genom prenumeration på matkasse på nätet är något som många av oss numera har testat − drygt var femte person. Det kan jämföras med 6 procent 2014 och 9 procent 2015. Dock prenumererar endast fyra procent av svenskarna på detta just nu, och även om det kan tyckas vara lågt så rör det sig ändå om cirka 300 000 svenskar. Det är alltjämt dem med mest livspussel att hantera som gör detta mest: unga familjer där drygt var tionde prenumerererar på tjänsten just nu och åldrarna 35-44 år där nästan var tionde gör det. Här sticker också Stockholmarna ut, vilket troligen beror både på mer tillgänglighet och stress i livet.

Livsmedel och dagligvaror på nätet i siffror:

• Livsmedel på nätet handlas av 17 % av svenskarna och omsätter 3,2 miljarder kronor
• Av alla varor som säljs på nätet står livsmedel för 9 % av omsättningen
• 33-44-åringarna köper livsmedel och dagligvaror för 930 kr i genomsnitt per tre månader och 66-74-åringarna spenderar 150 kr i genomsnitt per tre månader
• 21 % har prenumererat eller prenumererar just nu på matkasse på nätet, vilket kan jämföras med 6 % 2014 och 9 % 2015
• 4 % av svenskarna prenumererar just nu på matkasse på nätet
• 11 % av alla familjer med yngre barn prenumererar just nu på matkasse på nätet
• 7 % av 35-44-åringarna prenumererar just nu på matkasse på nätet
• 29 % av Stockholmarna har prenumererat eller prenumererar just nu på matkassar på nätet

Uppgifterna kommer från DIBS årliga rapport Svensk E-handel, en statistikfylld rapport som ger en detaljerad bild av e-handeln och dess utveckling. Rapporten är baserad på en undersökning av YouGov som genomfördes under det andra kvartalet 2016 och som bygger på intervjuer med drygt 2 000 internetanvändare i Sverige. Rapporten innehåller även data från DIBS egna databas baserat på transaktioner hos många tusentals anslutna webbutiker, samt kunskap från DIBS e-handelsexperter.