Skip to main content

Nyhetsarkiv

Svenskarna vill betala med fingeravtryck och ögonscanning

Fingeravtrycksavläsning och ögonscanning är enligt svenskarna framtidens mest säkra betalningsmetoder, visar en ny undersökning* från Visa Europe. Nära hälften (49 procent) av svenskarna tror även att betalningar kommer att bli enklare och snabbare med hjälp av biometriska lösningar som fingeravtryck. Samtidigt oroar sig svenskarna (44 procent) mer över lagringen av personuppgifter än resten av Europa (33 procent).

– Vårt sätt att betala förändras hela tiden och enligt Visa Europes nya undersökning är svenskar bland de i Europa som är mest intresserade av framtidens så kallade biometriska betalningslösningar. Bland annat visar svenskarna ett större intresse än andra européer för chipimplantat (13 procent jämfört med genomsnittet 7 procent) och analys av vener (13 procent jämfört med genomsnittet 9 procent).

Drygt sju av tio (76 procent) svenskar anser att fingeravtrycksavläsning är framtidens mest säkra betalningsmetod, och nästan lika många ser sig även lita på ögonscanning (69 procent) och DNA-test (68 procent) i framtiden. Såväl lösenord (54 procent) som pinkoder (60 procent) anses vara mindre säkra. Nästan var femte svensk (19 procent) tror också att pinkoder och lösenord kommer att vara ersatta av biometriska lösningar redan år 2020.

- Sverige sticker ut i Europa när det gäller mognad och nyfikenhet för nya former av identifikationslösningar i samband med betalningar, som till exempel chipimplantat och DNA-matchning. Undersökningen bekräftar också att svenskarna ligger i framkant när det kommer till nya tekniska lösningar. Biometrik är ett spännande område som kommer att innebära stora möjligheter för både konsumenter och handlare i framtiden, säger Christina Lind, Sverigechef Visa Europe.

Nära hälften av alla svenskar (49 procent) tror också att betalningar kommer att gå snabbare och smidigare med hjälp av biometriska lösningar. Nästan lika många (46 procent) tror också att biometrisk identifikation kan göra att man slipper använda sig av lösenord och PIN-koder i framtiden.

Men trots att svenskarna är mer intresserade av framtidens betalningslösningar jämfört med övriga Europa är de samtidigt mer oroliga över säkerheten kring lagring av personuppgifter i samband med biometriska lösningar. Enligt svenskarna (44 procent) är just lagringen den främsta barriären för att implementera biometriska betalningsmetoder, jämfört med övriga Europa som oroar sig mest över kostnaden för anordningar som tillåter biometrisk identifikation (39 procent). Svenskarna har emellertid mycket högt förtroende för sina banker (83 procent) och sina kortutgivare (78 procent) när det kommer till hantering av personuppgifter i samband med biometriska lösningar.

Undersökningen är genomförd av undersökningsföretaget Populus, på uppdrag av Visa Europe, under perioden den 22 april till den 6 maj 2016. Totalt har 14 236 respondenter från sju olika länder deltagit (Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Polen, Storbritannien och Sverige), varav 2 027 finns i Sverige.