Skip to main content

Nyhetsarkiv

Stölder och snatterier vardag i butiken

I rapporten ”Stöld och snatteri” som Handels nyligen publicerat, svarar 85 procent av de tillfrågade att deras butik råkat ut för stöld och snatterier under det senaste halvåret. 14 procent svarar att butiken dagligen utsätts för stölder och snatterier.

Rapporten visar att stöld och snatteri i butiker är vanliga brott som skapar både obehag och oro, inte allt för sällan rädsla. Ett sätt att öka tryggheten är enligt de tillfrågade ökad bemanning, fler poliser samt ett bättre samarbete mellan polis, företag och sociala myndigheter.

- Det går att skapa större trygghet genom att undvika låg bemanning vilket gör det möjligt att minska utsattheten för personalen, samtidigt som man minskar risken för stölder, säger Stefan Carlén Handels chefsekonom.

Rapporten bygger på en enkätundersökning av butiksanställda medlemmar i Handels om hur de ser på och upplever stöld och snatterier i butiker.

Ladda ner rapporten här.