Skip to main content

Nyhetsarkiv

Drönare – vad gäller efter domen?

Inte olagligt att sälja dem. Men den som använder drönare med kamera på allmän plats måste ha tillstånd för kameraövervakning. Det är kontentan av domen i Högsta Förvaltningsdomstolen och det gäller direkt från domens avkunnande. Frågan är hur det kommer att påverka julhandeln i leksaksbranschen.

Högsta förvaltningsdomstolen har alltså slagit fast att en kamera som är monterad på en drönare ska räknas som en övervakningskamera enligt kameraövervakningslagen. Det betyder att man måste ha tillstånd från Länsstyrelsen om de ska användas på platser där allmänheten har tillträde. För att klassas som övervakningskamera finns två kriterier: Kameran måste vara varaktigt uppsatt och den får inte manövreras på plats. Drönarkameror uppfyller båda dessa kriterier.

- Rent praktiskt innebär domen att alla som flyger drönare med en monterad kamera, såväl privatpersoner som näringsidkare, måste ansöka om tillstånd för kameraövervakning. Med andra ord är det inte olagligt att sälja drönare med kamera. Men försäljningen av dessa kommer troligen gå ner på grund av tillståndskravet, säger Therese Hazelius, vd i Lek - och Babybranschen.

Cbiz är en av leverantörerna av drönare till leksaksbranschen. Torbjörn Rangemyr poängterar att de små drönarna som man flyger inne i sitt hem inte kräver tillstånd.

- Man kan även flyga och filma på egen mark utan tillstånd.

En annan leverantör är Tec-Team där Arne Palm berättar att de nu sätter på klistermärken på förpackningarna som förklarar att man får flyga och filma inomhus i sin egen bostad och på egen mark utan tillstånd.

Brott mot kameralagen kan ge ett års fängelse. Planerar man att lägga ut sina filmer på nätet är det bra att känna till att publicering och spridning av flygbilder och -filmer i många fall kräver ett spridningstillstånd från Lantmäteriet.

- Om man tjänar pengar på sin användning av drönare ska man även söka tillstånd för detta. På Transportstyrelsens hemsida finns även information om i vilka områden det råder flygförbud och/eller restriktioner, tipsar Butikernas säkerhetschef Niklas Sundin som även noterar att Högsta förvaltningsdomstolen har tolkat nuvarande kameraövervakningslag.

- Denna inställning till kameradrönare kan dock komma att förändras kommande år då utredningen om kameraövervakning just nu ser över kameraövervakningslagen och dess överrensstämmelse med ny teknik - till exempel drönare. Förslaget kommer att presenteras under sommaren 2017.