Skip to main content

Nyhetsarkiv

Överenskommelse efter Panaxias konkurs

PriceWaterhouseCoopers AB och ett femtiotal handelsföretag, varav de flesta är medlemmar i Svensk Handel, har ingått en överenskommelse om ersättning för en del av sina fordringar på företaget Panaxias konkursbo.

Innehållet i överenskommelsen innebär att ett femtiotal handelsföretag får dubbelt så hög täckning för sina fordringar på Panaxias konkursbo än vad de tidigare beviljats.

- Det är oerhört glädjande att vi har kunnat nå den här överenskommelsen. Den får stor betydelse för många handelsföretag som kämpar med små marginaler, säger Malin Winbom, vd Svensk Handel Juridik AB.

Överenskommelsen har kommit till stånd efter en process som pågått i flera år mellan PWC och Svensk Handels medlemmar. Efter Panaxias konkurs 2012 samlade Svensk Handel Juridik AB ihop ett stort antal av Svensk Handels medlemmar för ett gemensamt försök att få till stånd en överenskommelse avseende Panaxias konkursbo. PWC var registrerad revisionsbolag i Panaxiakoncernen. Ansvarig jurist på Svensk Handel Juridik har varit Magnus Strömqvist.