Skip to main content

Nyhetsarkiv

Större acceptans till reklam i olika kanaler

Det finns en större acceptans hos konsumenterna för reklam i ägda medier, så som den egna hemsidan, i butikerna och i utskick via kundklubbar. Detta, och mycket annat, kan man utläsa av Detaljhandelns Mediebarometer som HUI Research gjort på uppdrag av TBS Mediabyrå.

Tanken är att rapporten ska bli årligt återkommande och lyfta aktuella frågor som rör svenska detaljhandelsföretags medieval och konsumenters syn på reklam med mera.

Detaljhandelns Mediebarometer 2016 fokuserar vi på mediers olika roller i köpprocessen – både från konsumentsidan och från företagssidan. Vilken inställning har konsumenter till reklam i olika kanaler? Vilka mediekanaler lämpar sig bäst för att locka kunden till köp? Och annonserar detaljhandeln där konsumenterna vill ta del av reklamen? Detta är några av de frågor man ger svar på i rapporten som vi här bara återger en liten del från.

Diagrammet på bilden visar att det finns en större acceptans hos konsumenterna för reklam i ägda medier, så som den egna hemsidan, i butikerna och i utskick via kundklubbar. Detta tros bero på att man som konsument då är beredd på att få reklambudskap riktade till sig eftersom man själv valt att besöka hemsidan, butiken eller gått med i kundklubben.

Den reklam som konsumenter är mest negativt inställda till är sådan reklam som sker i köpta medier så som radio och tv och även i sociala medier. Dessa kanaler är sådana som många konsumenter möter dagligen. Det dessa kanaler har gemensamt är också att de alla är sådana mediekanaler man som konsument har svårt att undvika reklam i. Varje tv-och radioprogram (utöver public service) har reklampauser och reklambudskap smygs in i användarnas flöden på sociala medier.

Reklam i sociala medier är dessutom fortfarande ett relativt nytt fenomen. Instagram började till exempel med reklaminlägg så sent som under hösten 2015.

Här kan du läsa rapporten:
Detaljhandelns-mediebarometer-2016.pdf