Skip to main content

Nyhetsarkiv

Läget i handeln är gott men lider av arbetskraftsbrist

Handelsföretagen kommer öka antalet anställda och ser positivt på framtida försäljning under kommande år. Lönsamheten mattas något men ligger kvar på goda nivåer. Samtidigt ökar problemen med att få tag på arbetskraft. Det visar Handelsanställdas förbunds ”Läget i handeln” för tredje kvartalet 2016 som är en fördjupad specialbearbetning av Konjunkturinstitutets statistik.

Handelsföretagen är optimistiska om den framtida försäljningen. Företagen har stora rekryteringsbehov och uppger rekordhöga siffror för framtida nyanställningar. Det stora bekymret verkar dock vara att få tag på rätt och tillräckligt kompetent personal.

Företagens problem med att rekrytera gör att branschen uppvisar rekordsiffror i arbetskraftsbrist under det tredje kvartalet. Inom detaljhandeln säger 21 procent av företagen att de har brist på personal.

- Om det finns hög arbetslöshet samtidigt som företagen har svårt att rekrytera tyder det på matchningsproblem. Därför behöver utbildningsinsatserna både bli fler och av högre kvalitet. Men långsiktigt krävs att företagen hjälper till med att höja statusen på jobben inom handeln genom fler heltider, fasta anställningar och konkurrenskraftiga löner, säger Stefan Carlén chefsekonom på Handelsanställdas förbund.

I ”Läget i handeln” görs en fördjupning av synen på lönsamheten, framtida anställningar och framtida försäljning. Syftet är att få en bild av hur företagen på mer detaljerad branschnivå upplever det ekonomiska läget.

Läget i handeln utkommer fyra gånger per år. Utredningsverksamheten på Handelsanställdas förbund ansvarar för rapporten.

Hela rapporten "Läget i handeln" här: