Skip to main content

Nyhetsarkiv

Jobba med djur – hundrastare

Antalet människor som arbetar med och för djur växer för varje år och djurbranschen sysselsätter numera drygt 20 000 människor i Sverige. Och då har vi bara räknat de som arbetar yrkesmässigt, utöver alla dem är det tiotusentals människor som jobbar med djur som bisyssla eller ideellt.

Under den internationella konferensen IAHAIO i Paris i somras presenterades de senaste rönen inom området människa – djur; human – animal bond. Om djurens positiva inverkan på oss människor i olika skeden i livet. Förutom forskning och studier om djur i vård- och omsorg presenterades intressanta fakta om djurbranschen. Det är inte bara i Sverige man ser en ökning, antalet yrkesverksamma ökar även i andra länder och det gäller inte enbart djursjukvård, omvårdnadstjänster som hunddagis, trimning och rehabilitering utan även människor som arbetar med exempelvis sociala tjänstehundar.

Har man inte förmånen att kunna ta med sig hunden till jobbet, får man lämna hunden på dagis eller ordna dagmatte/-husse om man jobbar heltid. En hund får aldrig lämnas ensam mer än i högst fem timmar och med ökad efterfrågan på daglig hundpassning ökar även tillgången på dagisplatser. I kategorin inackordering (pensionat, dagis etc) finns uppskattningsvis 1.300 företag och ser man till nya tjänster som erbjuds lär siffran fortsätta att stiga.

En av föreläsningarna under konferensdagarna i Paris hade rubriken ”Ambassadors for wellbeing: a new role for commercial dog walkers” och behandlade just de frågorna. Länk till Stephen Jenkinsons forskning finns här. Professionella hundrastare har funnits under ett antal år både i Sverige och utomlands och underlättar hundägandet, inte minst för de människor som kanske har störst behov av en hunds hjälp och sällskap men har begränsade möjligheter att tillgodose hundens behov av motion och aktivitet.

Sedan i våras finns tjänsten Dog Buddy i Sverige; en app där hundägare kopplas ihop med lämpliga hundpassare. Man kan likna tjänsten vid ett Air B’nB för hundar där nu 20.000 hundrastare finns tillgängliga i sex europeiska länder.

Djurbranschen är en stadigt växande bransch och antalet yrken, företag och yrkesverksamma blir allt fler. DYNs kartläggning finns att läsa i sin helhet på www.djuryn.se.