Skip to main content

Nyhetsarkiv

Sex av tio vill betala smidigare i butik

Det ska vara digitalt, enkelt och gå snabbt att betala i butik om kunderna själva får bestämma. Sex av tio kundklubbsmedlemmar värdesätter att kunna få betalningen dragen direkt från kortet för att inte behöva stå i kö. Samtidigt skulle fyra av tio gärna slippa gå till kassan och istället betala ute i butiken, det visar en undersökning från Visma genomförd av Sifo.

– Enkelhet och snabbhet för kunden går hand i hand med digitala innovationer för butiker. Dagens konsumenter har höga krav på att nya digitala lösningar ska underlätta deras vardag när de handlar, hjälpa dem att spara tid och erbjuda valmöjligheter, säger Peter Fischer, Divisionsdirektör för Visma Retail.

Många konsumenter är öppna för olika och nya betalningsmetoder som både förenklar och sparar tid. Studien visar att 63 procent värdesätter möjligheten att få sin betalning dragen direkt från kortet för att undvika kassakö, och 39 procent värdesätter detta högt eller mycket högt. Dessutom uppger 38 procent att de är positiva till att butikssäljaren kan ta betalt ute i butiken, för att slippa gå till kassan. Att en kundklubb även erbjuder möjlighet till kredit eller avbetalning uppskattas av var femte kundklubbsmedlem.

– Kunder uppskattar butiker och kundklubbar som erbjuder moderna valmöjligheter för hur man betalar. Idag finns flera lösningar som butiker kan använda för att underlätta för den bekväma konsumenten, som exempelvis att koppla betalning direkt till ett kundklubbsmedlemskap. De som lyckas leva upp till förväntningarna bygger en lojalitet hos konsumenterna som ökar sannolikheten för att de handlar där igen, säger Peter Fischer.