Skip to main content

Nyhetsarkiv

Ökad omsättning och få konkurser i svenska franchiseföretag under 2016

Omsättningen för Sveriges franchiseföretag fortsätter att öka. Det visar en aktuell undersökning från HUI Research (tidigare Handelns Utredningsinstitut). Samtidigt visar rapporten att antalet konkurser i franchiseföretag är klart lägre än jämförbara siffror från detaljhandeln och hotell- och restaurangbranschen. – Det är glädjande siffror som tydligt visar att franchise är en företagsform som skapar stabila, lönsamma och växande företag, säger Johan Martinsson, vd Svensk Franchise.

Enligt HUI Research beräknas de svenska franchiseföretagen i år omsätta 260 miljarder kronor jämfört med 245 miljarder år 2015. År 2014 var omsättningen 227 miljarder kronor. Även antalet anställda inom svenska franchiseföretag ökade under 2016. Enligt siffrorna från HUI Research är nu 138 000 personer anställda i svenska franchiseföretag jämfört med 132 000 personer år 2015.

– Det innebär att franchiseföretag idag står för en betydande del av den totala sysselsättningen i landet och alla prognoser visar att den andelen fortsätter att öka. Jag är övertygad om att framgången beror på att franchise som företagsform kombinerar tryggheten i ett beprövat affärskoncept med drivkraften hos den fria företagaren på ett sätt som gynnar både franchisegivare och franchisetagare.

I HUI:s undersökning presenteras även konkurskvoten, det vill säga andelen konkurser i svenska franchiseföretag. Konkurskvoten för svenska franchiseföretag jämförs även med den totala andelen konkurser i detaljhandeln respektive hotell- och restaurangbranschen som är två branscher med en hög andel franchiseföretag.

– Konkurskvoten för svenska franchiseföretag är 1,1 procent under perioden januari till augusti 2016. Motsvarande siffra för detaljhandeln som helhet var under samma period 1,8 procent och för hotell- och restaurangbranschen 2,1 procent. Det stärker bilden av att svenska franchiseföretag mår bra och utvecklas bättre och mer framgångsrikt jämfört med andra företag i samma branscher.

Enligt Johan Martinsson kan framgången för de svenska franchiseföretagen förklaras med en stor kunskap och förståelse för affärsmodellen, bland såväl franchisegivare som franchisetagare. Och att en framgångsrik franchiseverksamhet bygger på tillit, engagemang och ett gemensamt affärsmässigt mål.

– Till skillnad från hur det ibland beskrivs så råder det inget anställningsförhållande mellan en franchisegivare och en franchisetagare. Istället är franchise en affärsmodell för att använda en beprövad och väl fungerande affärsmodell för sitt företagande. Det viktigaste är att all franchise sker på ett ömsesidigt juste sätt och att villkoren är utformade så att det gagnar såväl franchisegivare som franchisetagare. Därför är samtliga fullvärdiga medlemmar i Svensk Franchise noggrant granskade och uppfyller alla krav i enlighet med de internationella bestämmelserna för god affärssed i ”The European Code of Ethics for Franchising”.

Sedan 1990 finns det i Sverige även en etisk nämnd för franchiseföretag, med representanter från både franchisegivare och franchisetagare, som ser till att de internationella bestämmelserna för franchise följs och vid tvistemål fattar beslut och lämnar rekommendationer om hur bestämmelserna bäst bör efterlevas.