Skip to main content

Nyhetsarkiv

Stor transformation av detaljhandeln

Digitalisering och ökad internationell konkurrens utsätter detaljhandeln för ett stort omvandlingstryck de kommande åren. Även om fysiska butiker fortsatt kommer att stå för majoriteten av försäljningen kommer e-handeln att växa kraftigt. Det visar Svensk Handels rapport Det stora detaljhandelsskiftet.
Omställningen kommer på sikt att medföra färre butiker, färre anställda och hårt pressad lönsamhet för många handlare.

– Handelns omställning måste tas på största allvar. Den digitala handeln växer rekordsnabbt och den internationella konkurrensen intensifieras. Svenska handlare behöver få rätt förutsättningar för att kunna behålla sin konkurrenskraft, annars riskerar vi att jobb går förlorade, säger Karin Johansson, vd Svensk Handel.
Rapporten visar bland annat att:

• E-handeln växer från 50 miljarder år 2015 till 192-288 miljarder och utgör 20-30 procent av handelns försäljning år 2025.
• Handeln blir internationellt konkurrensutsatt och utländska företags försäljning till svenska konsumenter ökar kraftfullt. År 2025 uppgår den utländska handeln till 48-96 miljarder kronor och utgör en andel av handeln på 5-10 procent och 25-33 procent av e-handeln.
• I sällanköpsvaruhandeln väntas 5 000-10 000 butiker stänga till och med år 2025 och antalet anställda sjunka med 20 000-40 000.
• Priser och marginaler sjunker i takt med att digitaliseringen möjliggör nya affärsmodeller.
• Handeln koncentreras till färre men större aktörer.