Skip to main content

Nyhetsarkiv

Läget i handeln ser ljust ut

I handeln råder optimism om den framtida försäljningen. Lönsamheten upplevs som fortsatt god. Handelsföretagen kommer också öka antalet anställda. På så vis ser inledningen av 2017 ljus ut. Men det finns ett ökande problem med att få tag i rätt och tillräckligt kompetent personal. Det visar Handelsanställdas förbunds ”Läget i handeln” för fjärde kvartalet 2016, som är en fördjupad specialbearbetning av Konjunkturinstitutets statistik.
– Samhällspolitiskt behövs ökade utbildningsinsatser och förbättrad kvalitet i arbetsmarknadspolitiken, säger Stefan Carlén, chefsekonom på Handelsanställdas förbund.

Branschen är fortsatt mycket positiv i sin syn på framtida försäljning. Bland såväl detalj- och partihandelsföretag bedömer en stor majoritet att försäljningen kommer öka. Endast 5 procent inom detaljhandel och 4 procent inom partihandel tror på en minskad försäljning. Förändringarna från tidigare kvartalet är små.
Men hög arbetslöshet samtidigt med svårighet att rekrytera tyder på att det finns stora matchningsproblem.
– Branschen behöver också arbeta för att minska personalomsättningen, behålla befintlig personal och locka till sig flera nya. För det krävs en utveckling av bättre arbetsvillkor, fler heltider, tryggare jobb och konkurrenskraftiga löner. Annars kommer personalomsättningen vara fortsatt hög och färre kommer vilja söka sig till branschen, säger Stefan Carlén, chefsekonom.
Rapporten kan du läsa här: