Skip to main content

Nyhetsarkiv

Brott mot företagare – paneldiskussion med riksdagspolitiker

När ska brott mot företagare prioriteras? Sverige behöver fler poliser i tjänst. Hur många som behövs råder det lite delade meningar om. Vi har diskuterat polisens resurser och brott mot företagare med politiker från justitieutskottet, tf regionpolischef för region Väst Carina Persson och chefsåklagaren på Göteborgs åklagarkammare Mats Eriksson.

Företagarna arbetar aktivt med problematiken kring brott mot företagare, mot bakgrund av undersökningar vi gjort bland våra medlemmar, både regionalt och nationellt. Vi har tidigare träffat polisen och diskuterat resurser och prioritering av inbrott på företag. Nästa steg var nu att med politikerna prata om polisens framtida resurser och vikten av att prioritera företagare, landets jobbskapare.

Ett 50-tal personer, varav de flesta företagare, deltog i evenemanget i Företagarnas lokaler i Göteborg. Günther Mårder, vd på Företagarna, ledde diskussionen med en panel, som bestod av: Carina Persson, tf regionpolischef för region Väst, Mats Eriksson, chefsåklagare Göteborgs åklagarkammare, Tony Jadermark, bensinstationsägare i Mölndal, samt riksdagspolitiker från justitieutskottet: Johan Hedin (C), Petter Löberg (S), Roger Haddad (L), Annika Hirvonen Falk (MP) samt Cecilia Magnusson (M), som tidigare suttit med i utskottet.

Förutom resursfrågan så diskuterades även de så kallade straffrabatterna, dvs att man får mildare straff för utfört brott nummer två, tre osv.

– Jag anser att straffrabatter är rimligt eftersom att alternativet vore ett ”amerikanskt” rättssystem där långa fängelsestraff innebär enorma kostnader. Det kostar staten 1 miljon per år för varje inlåst person i Sverige. Vi arbetar utifrån de lagar som råder, säger Mats Eriksson, chefsåklagare på Göteborgs åklagarkammare.

En annan sak som upprör många företagare är (alltför) snabba nedläggningar av polisanmälningar, vilket också lyftes under mötet.
–Vi måste bli mycket bättre på återkoppling när man anmält ett brott, säger Carina Persson, tf regionpolischef för region Väst.

Vi kan efter paneldiskussionen konstatera att regeringen förlitar sig på att den omorganisation som pågår inom polisen kommer att ge resultat men att det tar tid. Alla partier var vid beslutet om omorganisationen överens om att den var nödvändig, då enbart mer resurser till polisen inte visat sig ge ett bättre resultat.

Samtliga handlagda brott mot företag uppgick till omkring 12 963 under första halvåret 2016 i regionen. Av dessa skrevs 5 203 av direkt, och i 6 450 av fallen inleddes en utredning. I omkring hälften av dessa har ett lagföringsbeslut utfärdats (åtal har väckts, strafföreläggande utfärdats eller åtalsunderlåtelse meddelats).

- Att omorganisationen kommer att förväntas ge bättre polisnärvaro på sikt är bra men för företagen som drabbas av brott nu är det en klen tröst. Det är ändå viktigt att man som företagare anmäler inbrott, både för brottsstatistiken och för att polisen ska kunna ringa in organiserade ligor. Sedan gäller det förstås också att försvåra så mycket som möjligt för inbrottstjuvar med lås, larm och fysiska hinder, säger Mikael Erlandson, regionchef på Företagarna Västra Götaland.