Skip to main content

Nyhetsarkiv

Svenskarna lägger allt mer pengar på leksaker

Efter nedgången på leksaksmarknaden under 2012 och 2013 har man sett en fin återhämtning. 2015 års toppnotering överträffas under 2016 och svenska hushåll handlade leksaker för drygt 4,3 miljarder under det gångna året.
Leksaksfackhandeln tappar dock i förhållande till e-handeln.

- Sveriges befolkning lägger allt mer pengar på leksaker. Sett till försäljningskanalernas utveckling så är internet/postorder fortsatt den stora vinnaren, och det på bekostnad av leksaksfackhandeln som fortsätter att tappa andelar, säger Maria Molin på undersökningsföretaget Gfk som anlitas av branschorganisationen Lek- och Babybraschen.

Maria Molin påpekar att det är anmärkningsvärt att det läggs allt mindre pengar på leksaksinköp till de minsta barnen.

- Kanske kan det bero på en ökad miljömedvetenhet hos Sveriges hushåll, och de minsta barnen kan ju i mångt och mycket faktiskt med fördel ärva från äldre syskon då leksaker för så små barn inte slits ut.

Däremot spenderar svenska hushåll lite mer under 2016 jämfört med 2015 på leksaker till åldersgruppen 3-5 år. Detsamma gäller för åldern 9-11 år. Familjeinköpen står för samma andel som året innan.