Skip to main content

Nyhetsarkiv

Stickprovskontroller speglar inte hela leksaksmarknaden

Nyligen möttes vi av rubrikerna att tre av fyra elektriska leksaker innehåller bly. Med denna formulering är det lätt att dra slutsatsen att detta gäller för hela leksaksmarknaden.
- Så är givetvis inte fallet, säger Therese Hazelius, vd i Lek- och Babybranschen.

Kemikalieinspektionen gör stickprovskontroller med fokus på att hitta brister. I detta fall testades 12 elektriska leksaker där man redan innan misstänkte att brister skulle kunna förekomma. Att brister förelåg hos många av dessa leksaker är naturligtvis inte bra, men det är viktigt att poängtera att resultatet inte speglar innehållet i alla leksaker på marknaden.

- Våra medlemmar strävar ständigt efter att uppfylla alla krav som ställs i tusentals sidor i standarder, förordningar och direktiv som reglerar just vår bransch. Majoriteten av våra svenska företag uppfyller alla krav och går ibland längre än vad lagstiftningen kräver. Vi uppmuntrar till de marknadskontroller som utförs och är tacksamma att leksaker som inte lever upp till alla krav tas bort från marknaden, säger Therese Hazelius som menar att det hjälper samhället att uppnå en så giftfri tillvaro som möjligt.

- Samtidigt stöttar det majoriteten av våra svenska företag som uppfyller de strikta kraven i deras arbete att ge våra allra yngsta säkra och miljövänliga leksaker under sin uppväxt.