Skip to main content

Nyhetsarkiv

Oroväckande utveckling av butiksrån

Niklas Sundin 450

Utvecklingen av butiksrånen de senaste fem åren har en oroväckande trend. Butiksrån är ett så kallad desperationsbrott. Historiskt har vi sett att denna typ av brott ökar vid hög arbetslöshet. Människor står utan försörjning, bostad och annan social trygghet. Att illegalt vistas i ett land kan skapa just dessa desperata situationer. Även i en situation med statistiskt låg arbetslöshet kan verkligheten vara en annan. Signaler kommer även från Polisen att butiksrånen kryper längre ner i åldrarna och får mer karaktären av statusjakt än ett desperationsbrott.

De fem senaste åren har butiksrånen ökat med 104 stycken rån. Detta motsvarar en ökning på mer än 14 procent. Vi har en utvecklingstendens som inte är positiv. Dock ligger vi över tiden sett inte på några ovanligt höga nivåer men vi har en trend som vänt uppåt.

Brukligt är att säga att de flesta butiksrånen begås i de tre stora kommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Ser man dock över de fem senaste åren så finns det fyra kommuner som under ett år haft fler än 30 butiksrån. Förutom de tre ovan nämnda även Helsingborg. Om vi i stället utgår från antalet invånare i kommunerna ändrar sig listan direkt. Även här är det fyra kommuner som sticker ut. Dessa fyra kommuner har i snitt haft mer än 20 butiksrån per 100 000 invånare under de senaste fem åren. Intressant är att vi återfinner Helsingborg även på denna lista. De andra kommunerna är Järfälla, Upplands Bro och Bjuv. Värt att poängtera att utvecklingen i Bjuv varit positiv senaste tre åren Dock kan vi se det motsatta i Järfälla som är den enda av dessa fyra kommuner som ökade antalet butiksrån under 2016.

Vi har åtta kommuner som sett till antalet butiksrån haft en oroväckande utveckling de senaste fem åren:

• Botkyrka
• Lund
• Landskrona
• Järfälla
• Huddinge
• Nacka
• Sundbyberg
• Uppland Väsby

Mest oroväckande är Järfälla kommun där butiksrånen ökat från 6 till 28, på bara fyra år. I stor utsträckning är det Stockholmsområdet och i västra Skåne som är värst drabbat av butiksrån.

Antalet butiksrånare som varit beväpnade med skjutvapen har ökat de fem senaste åren. 2012 var rånaren var beväpnad med skjutvapen i cirka 30 procent av fallen. 2016 var det mer än 35 procent av butiksrånen där rånen bar skjutvapen. Med största sannolikhet är det insmugglade vapen som använts vid dessa butiksrån då antalet anmälda vapenstölder i landet fortsätter att minska.

Som butiksägare finns det en del att göra för att möta problematiken. Säkerställ att ni har bra rutiner och att ni jobbar efter dem. Möt kunderna och ge dem en god service. De flesta butiksrånare rekar i butiken före brottet. Genom att prata med alla kunderna visar ni att ni är observanta och en planerande rånare känner sig iakttagen.

NIKLAS SUNDIN
Säkerhetschef Butikerna