Skip to main content

Nyhetsarkiv

Lekia och Stor & Liten bildar gemensamt bolag för näthandel

En ny näthandelssajt för leksaker kommer att startas till hösten. Lekia AB startar ett samarbete med Stor & Liten AB i syfte att bedriva näthandel samt utnyttja nätet som marknadsförings- och kommunikationskanal.

Näthandeln svarar idag för nästan 20 procent av svensk leksakshandel samtidigt som nätet börjar bli den dominerande kanalen för marknadsföring och kundkommunikation. Konsumentens köpprocess startar med informationsinsamling via nätet. Lekia vill därför möta befintliga kunders förväntningar genom att finnas där.

- Vi har vägt olika alternativ mot varandra och tagit beslutet att etablera oss på nätet genom ett partnerskap med en befintlig näthandlare. Genom ett partnerskap får vi in behövlig kompetens och erfarenheter kring handel via nätet, samtidigt som vi avlastas delar av de investeringar och risker som är oundvikliga, säger Lekias vd Thomas Axell.

- Den partner vi valt är Stor & Liten AB, ett företag som vi bedömer är lagom stort och som har en ägarbild med lång erfarenhet från tidigare lyckade näthandelssatsningar, i några fall även i samverkan med frivilliga detaljhandelskedjor.

- Detta är en strategisk satsning som vi diskuterat länge. Stor & Liten har en stabil och erfaren ägargrupp inom både e-handel och detaljhandel och blir på detta vis en inköpspartner till Lekia, säger Magnus Berthling, styrelseordförande i Lekia.

Lekia kommer ha ett stort inflytande över det nya partnerskapet. Man bildar ett nytt bolag (Lekia.se AB) där Lekia kommer äga 60 procent och ha option på att förvärva resterade del. Lekia kommer att styra sortiment, prisbild och marknadsföring på Lekia.se. Stor & Liten AB kommer på uppdragsbasis stå för driften, vilket gör att Lekia inte behöver bygga upp en ny organisation för att sköta näthandeln. Storochliten.se fortsätter drivas som en helt separat och avskild sajt, utan profilering och koppling till Lekia.

- Satsningen på Lekia.se är ett stort, viktigt och helt avgörande steg i Lekias utveckling där vi nu tar steget in i en digital verklighet på ett sätt som är anpassat för kedjan och samordnat med våra butiker. Målet primärt är att hitta nya kunder och få många av dessa att besöka våra butiker, samt att skapa merförsäljning. Detta är något som vi är övertygade om kommer att gynna våra leverantörer och ytterligare stärka Lekia-kedjans marknadsposition, avslutar Magnus Berthling.