Skip to main content

Nyhetsarkiv

Dubbelt så stark tillväxt bland köpcentrum som prioriterar sina hyresgäster

I en ny analys genomförd av CFI Group och HUI Research konstateras att de köpcentrum som arbetar aktivt med sina hyresgäster når en betydligt starkare omsättningstillväxt än marknaden. Sedan 2010 har köpcentrumen i analysen haft en dubbelt så stark tillväxt som köpcentrumbranschen som helhet.

Analysen omfattar de centrum som deltagit i Fastighetsbarometern Butik, en branschmätning som riktar sig mot hyresgäster i köpcentrum. Sedan 2010 har de deltagande centrumen kontinuerligt stärkt sin kundnöjdhet och som ett resultat av detta har omsättningen under perioden ökat med 27 procent. Köpcentrumbarometern, som löpande kartlägger köpcentrumhandelns utveckling och omsättning, har under samma period ökat med 13 procent.

- Bakom köpcentrumens framgång står en organisation som aktivt jobbar med att stärka relationen med hyresgästerna, där centrumledningen uppfattas som tillgänglig, hyresgästinriktad och affärsmässig. Vidare ser vi att de centrum som lyckas riktigt bra har ett nära samarbete med butikerna för att stärka upplevelsen av centrumets image, marknadsföring och butiksutbud, områden som direkt påverkar både hyresgäster och besökare, säger Viktor Carlsten, projektansvarig för Fastighetsbarometern på CFI Group.

Analysen bekräftar att kundnöjdhet är starkt sammankopplad med ett köpcentrums omsättning, ett samband CFI Group sedan tidigare har etablerat för kommersiella hyresgäster inom kontorsbranschen. De deltagande köpcentrumen i Fastighetsbarometern Butik har inte bara utvecklats dubbelt så bra som köpcentrum i Köpcentrumbarometern rent omsättningsmässigt, utan har även en betydligt starkare utveckling än Detaljhandelsindex som sedan 2010 har ökat med 19 procent.

- Att dessa centrum presterar bättre än branschen och även slår Detaljhandelsindex är definitivt anmärkningsvärt och ett kvitto på att aktiv förvaltning leder till förbättrat resultat även i kronor och ören. Att ligga i framkant inom detta område kommer bli allt viktigare i takt med den ökande e-handeln och konkurrens från de nya handelsplatser vi ser växa fram i många delar av Sverige, säger Tobias Rönnberg, konsult på HUI Research.