Skip to main content

Nyhetsarkiv

Alice och Oscar är tillbaka på förstaplatserna ...

För både flickorna och pojkarna finns ett nytt namn på förstaplatsen 2016. Namnen Alice och Oscar har varit populära under en längre tid och för båda namnen är det femte gången sedan 1998 som de har varit årets vanligaste namn givna till nyfödda.


Namnet Alice kom in bland de tio vanligaste namnen 2005 och har nu förstaplatsen för femte gången. Alice är det flicknamn som haft förstaplatsen flest gånger. Namnet gavs till 910 flickor under 2016.

Namnet Lilly, som för tredje året är bland de tio vanligaste namnen, är näst vanligast. 690 flickor fick namnet Lilly. Tredjeplatsen har för tredje året i rad Maja, som gavs till 664 flickor. Namnet har funnits på topp 10 varje år sedan 2003 och är för tolfte gången bland de tre vanligaste namnen.
Sedan 1998 är det endast namnet Julia som har tillhört de tio vanligaste namnen varje år. Under 2016 fick 597 flickor namnet Julia vilket var det 8:de vanligaste namnet.

Det vanligaste pojknamnet under 2016 var Oscar vilket gavs till 879 pojkar. Sedan namnstatistiken startade 1998 är Oscar det enda namn som varit bland de tio vanligaste pojknamnen varje år. Namnet har endast hamnat utanför topp 3 tre gånger.

Även namnen Lucas och William har varit populära under en längre period. Lucas, som gavs till 864 pojkar, har andraplatsen och William, som gavs till 850 pojkar, har tredjeplatsen. Lucas har varit bland de tio vanligaste namnen sedan 2000 och William sedan 1999.

På flickornas topp 100 kom det in fem nya namn; Cleo, Adele, Penny, Mila och Hedda. Cleo var det av namnen som hamnade högst på listan, plats 83 med 160 namngivna flickor. Namnen som fick lämna plats för de nya var Anna, Mariam, Mira, Tindra och Hedvig. På topp 10 för flickor var det endast ett nytt namn. Namnet Saga fick lämna toppen till förmån för Alicia, som klättrade från plats 21 till plats 6.

De nya namnen på pojkarnas topp 100 var Frans, Nicolas, Thor, Omar, Milian och Mio. Av dessa namn placerade sig Frans högst. Med 222 namngivna pojkar hamnade namnet på plats 75. De namn som lämnade listan var Ture, Levi, Linus, Eddie, Algot och Alex. Pojknamnen Axel och Vincent fick lämna topp 10 till förmån för Alexander och Noah.

Det flicknamn som ökade allra mest jämfört med föregående år var Cleo. Namnet gavs till 160 flickor och det var nästan fyra gånger fler än under 2015. Bland pojknamnen var det Nicolas och Frans som ökade mest. Jämfört med 2015 ökade de med 66 respektive 59 procent.
Namnet Elsa var det flicknamn som procentuellt minskade mest. Men trots en minskning med 26 procent var namnet det fjärde mest populära. Största minskningen bland pojknamnen hade Anton som minskade med 32 procent.

Ett namn kan stavas på flera sätt och vissa namn har många olika stavningar. I topplistorna för nyfödda räknas olika stavningar av ett namn som samma namn. Det vill säga att barn som fått till exempel namnet Wilma eller Vilma redovisas tillsammans. Om varje unik stavning av ett namn räknas, gavs 7 019 olika namn till 56 781 flickor under 2016. Trots att fler pojkar än flickor blev namngivna, 59 884 stycken, hade pojkarna färre namnvariationer, 6 562.

Det finns många unika namn och stavningar av namn. Många flickor, 4 561, och pojkar, 4 267, var helt ensamma om sitt namn eller stavningen av namnet de fick.