Skip to main content

Nyhetsarkiv

En seger för Sveriges småföretagare när ”växa-stödet” utvidgas

Regeringen har presenterat ett förslag om att fler företag ska kunna få nedsatt arbetsgivaravgift när de anställer sin första medarbetare. Förslaget är en seger för alla småföretagare som velat anställa sin första kollega. Viktigt är också att regeringen inser att arbetsgivaravgiften är ett av de största hindren för att företag ska våga anställa.
– Det är mycket glädjande att regeringen har tagit till sig av kritiken från Företagarna och nu vidgar förslaget så att det även omfattar enmansaktiebolag. Regeringens förslag visar att de i detta fall faktiskt har lyssnat på landets småföretagare, säger Företagarnas vd Günther Mårder.


Det så kallade ”växa-stödet” som infördes vid årsskiftet gäller enbart för enmansföretag som driver enskild firma och anställer sin första person. De får sänkt arbetsgivaravgift från drygt 31 till drygt 10 procent av lön upp till 25 000 kr och under högst 12 månader. Med dagens förslag skulle ”växa-stödet” utvidgas till att gälla även företagare med aktiebolag.

Förslaget föreslås till en början vara tillfälligt mellan 2018-2021 och ska finansieras bland annat av skatteintäkterna från den föreslagna flygskatten som just nu bereds inom regeringskansliet. På så vis vill regeringen sänka skatten på arbete genom att höja skatten på utsläpp.

Företagarna, liksom flera andra remissinstanser, har kritiserat regeringens tidigare förslag och påpekat den olämpliga avgränsningen som utesluter enmansaktiebolagen. Genom att bara omfatta enskild firma riktade sig reglerna till fel målgrupp och riskerade att skapa stora problem för just dem som man avser att hjälpa. Enskild firma är helt enkelt inte en lämplig företagsform när man börjar anställa.

De allra flesta företag som börjar växa och anställa drivs i aktiebolagsform. Det beror på att det är den företagsform som passar bäst för växande företag.

Höga arbetsgivaravgifter är enligt företagare själva ett av de viktigaste hindren för att börja anställa, det är helt enkelt för dyrt. Regeringen har nu uppmärksammat att arbetsgivaravgifterna utgör ett betydande tillväxthinder för mindre och växande företag, och Per Bolund påpekar vikten av att förenkla för småföretagen då det är i dessa som fyra av fem nya jobb skapas. 300 000 företag omfattas idag av den föreslagna skatten. Regeringen har inte gjort några kalkyler på hur många nya jobb som kan förväntas men ser inte en omöjlighet i att åtminstone 10 procent av dessa företag kan tänka sig att anställa om ”växa-stödet” blir verklighet.

Förslaget innehåller dock fortfarande en rad begräsningar, till exempel tidsbegränsning och lönenivå, men är ett stort steg i rätt riktning.

Butikerna samarbetar med Företagarna. Bland annat så är Butikerna medlem i branschförbundens representantskap.