Skip to main content

Nyhetsarkiv

Välgjord spelutredning bäddar för snabbt införande

I fredags överlämnade spellicensutredningen sitt betänkande till civilminister Ardalan Shekarabi. Utredningens uppdrag har varit att ta fram förslag till en ny spelreglering och i uppdraget ingick även att analysera vilken roll staten bör ha på en omreglerad spelmarknad.

- Vi tycker att utredningen är mycket välgjord och verkar täcka in alla aspekter. Det viktiga nu är snabb process, remiss, proposition, beslut och ikraftträdande, säger Bengt Hedlund, vd i Convenience Stores Sweden.

I uppdraget har ingått att förslaget till ny spelreglering ska präglas av ett högt konsumentskydd, hög säkerhet i spelen och tydliga förutsättningar för att få verka på marknaden.

I samband med överlämnandet hölls en pressträff med utredare Håkan Hallstedt, civilminister Ardalan Shekarabi och kulturutskottets ordförande Olof Lavesson (m).

- Syftet med den här utredningen är att staten ska återta kontrollen över spelmarknaden. I Sverige ska svenska lagar gälla och det ska också gälla de spelaktörer som bedriver verksamhet mot svenska konsumenter. Nu tar vi ett första viktigt steg mot ordning och reda på spelmarknaden. Därför är det glädjande att vi är överens med Moderaterna och de övriga borgerliga partierna om behovet av att införa en spellicensordning för den svenska spelmarknaden, sa Ardalan Shekarabi.

Bengt Hedlund har varit med i den referensgrupp som Håkan Hallstedt haft regelbundna träffar med.

- Min reaktion på utredningen är att den är mycket välgjord och verkar täcka in alla aspekter. Den har rimlig skattenivå, rimliga avgifter för olika spel och klok uppdelning mellan olika speltyper. Kanaliseringsmålet är minst 90 procent och man föreslår kriminalisering av spel utan licens samt sanktioner mot olaglig annonsering, vilket känns bra.

- Men vi har väntat länge nog så nu gäller det att processen sätter i gång direkt.

Både Ardalan Shekarabi och Olof Lavesson underströk att den nya lagen ska vara på plats innan kommande val. Avsikten är att lämna en proposition till riksdagen hösten 2018. Den nya lagstiftningen ska sedan kunna träda i kraft 1 januari 2019.

- Vi ser fram emot en snabb process, remiss, proposition, beslut och ikraftträdande, avslutar Bengt Hedlund.

Ladda ner utredningen här: