Skip to main content

Nyhetsarkiv

Sänkt moms på mindre reparationer

Regeringen har beslutat att sänka momsen från 25 till 12 procent på vissa typer av reparationer, bland annat på cyklar. Detta gäller från årsskiftet men informationen förtjänar att upprepas.
Idag slängs alltför ofta olika varor trots att de skulle kunna fortsätta att användas om de bara hade lagats. Att reparera produkter istället för att köpa nya har en positiv inverkan på miljön och är en viktig del i en mer hållbar konsumtion.

Regeringen vill verka för att vi ska kunna använda våra varor en längre tid och har därför i budgeten för 2017 beslutat genomföra sänkning av momsen på mindre reparationer från 25 procent till 12 procent. Sänkningen gäller reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hemtextilier.

Detta är det som gäller för reparation av Cykel:
Allt det som enligt Transportstyrelsens definitioner är klassat som Cykel omfattas av momssänkningen, även El-cykel, Segway, rullstolar mm.
Den motoriserade cykeln är ett gränsfall som bara kan bedömas av Skatteverket. Den är ju egentligen klassad som moped klass II, men ser helt klart ut som en cykel.
Allt som behövs för att göra en trasig cykel hel eller för att utföra en korrekt service omfattas av momssänkningen.
Alltså både arbete och de delar som används/behövs för att göra cykeln hel igen omfattas av den lägre momsen,12 procent.
Eventuell nymontering av sådant som inte funnits tidigare och uppgraderingar (belysning, växelsystem o dyl) omfattas inte utan där är det fortfarande 25 procent.

Här kan du läsa hela promemorian.