Skip to main content

Nyhetsarkiv

Ny rapport om effekter av exponeringsförbud presenteras i Almedalen

I branschorganisationen Convenience Stores Swedens uppgift ingår att bevaka förändringar i omvärlden som påverkar våra medlemmars verksamhet. Därför har vi bett HUI Research att ta fram en rapport om effekter av ett exponeringsförbud på cigaretter. Vi har tittat på bland annat varumärkeskonkurrens, pristransparens och förändrat konsumtionsbeteende och visar på resultatet av åtgärden. Rapporten presenteras på ett seminarium i Almedalen den 5 juli.


De åtgärder om exponeringsförbud som föreslagits av regeringens tobaksutredning skulle ha en stor inverkan på våra medlemmar – framför allt skulle den verka snedvridande och särskilt hårt drabba redan utsatta handlare i glesbygd. I en tidigare rapport som vi också lät HUI Research genomföra uppskattade vi de inledande omställningskostnaderna för handeln till 190-240 miljoner kronor, skevt fördelat med större börda för mindre handlare. Den rapporten är också bifogad här.

Den här gången vill vi ta ett större grepp och har tittat på påverkan på varumärkeskonkurrens, marknadsandelar, pristransparens, förändrat konsumtionsbeteende och handlare inom detaljhandeln. Vi har tagit fram den här rapporten eftersom vi anser att ett exponeringsförbud strider mot grundläggande funktioner i rättssamhället. Vi vill visa varför nuvarande lagstiftning ser ut som den gör och vad den egentligen är till för att skydda, då frågan handlar om betydligt mer än att dölja tobak.

I rapporten visar vi resultatet av åtgärden: konkurrensen minskar och marknadsandelarna cementeras, minskad priskonkurrens, ökad konsumtion av snus och att utsatta handlare påverkas mest. Samtidigt kan vi se hur trenden med minskande rökning kommer att fortsätta oavsett om ett exponeringsförbud införs eller inte.

Bengt Hedlund, vd i Convenience Stores Sweden, och HUI Research kommer att presentera rapporten på ett seminarium i Almedalen, onsdag 5 juli kl 14.30 – 16.00 på Josbaren, Vinäger, Hästgatan 4 i Visby.

Varmt välkomna dit!