Skip to main content

Nyhetsarkiv

Det första kvartalet öppnade försiktigt i convenience-branschen

Servicehandelsindex från Convenience Stores Sweden. visar att försäljningen, mätt i jämförbara enheter och i löpande priser, minskade med 0,1 procent under det första kvartalet 2017. Bäst gick delbranschen Fast Food som ökade sin försäljning med 2,2 procent.

Kvartalets snabbväxare blev Fast Food med 2,2 procent följt av Spel & Tobak med 0,9 procent. Därefter följde Trafikbutiker med 0,6 procent och Café med 0,5 procent. Minilivs hade ett tufft kvartal och landade på minus 5,0 procent. Totalt minskade convenience-branschen med 0,1 procent under det första kvartalet.

– Året öppnade något trevande med nolltillväxt. Flera branscher hade en svagare inledning än under fjolåret. Samtidigt är det värt att betona att senast vi hade en lika svag Q1-försäljning – under 2014 – svarade branschen starkt under Q2, säger Bengt Hedlund, vd i Convenience Stores Sweden.

Handlarnas framtidstro ökade från 50 till 52 mellan fjärde kvartalet 2016 och första kvartalet 2017. Kedjeaktörerna var mer positiva än de enskilda handlarna med ett nettotal på 75 procent gentemot 28 procent.

- Det är glädjande att handlarna ser med optimism på framtiden. 2016 var ett bra år för convenience-branschen och vi hoppas att även 2017 ska gå i samma riktning, säger Bengt Hedlund.

Ladda ner rapporten här.