Skip to main content

Nyhetsarkiv

Krafttag mot illegal handel med vilda djur och växter

Marsvin 450jpg

Handel med hotade djur- och växtarter är ett stort problem i hela världen och zoobranschen fyller en viktig roll som en av aktörerna i kampen mot den illegala handeln. Det är hos oss många ser ett exotiskt djur för första gången, och det är hos oss möjligheten och måhända skyldigheten att informera kunderna och besökarna ligger.


Europakommissionen i Bryssel sammanfattade vad som har hänt med den handlingsplan mot illegal handel med vilda djur som infördes 2016 och för att ytterligare intensifiera ansträngningarna. Inbjudna var olika myndigheter från medlemsländerna, bland annat Jordbruksverket och regeringskansliet från Sverige, tulltjänstemän och representanter från IATA och större flygplatser i Europa. Närvarande var också olika djurrättsorganisationer, och för första gången på denna nivå, en stor grupp representanter från zoobranschen.

Zoorf (Zoobranschens Riksförbund) är en av medlemmarna i den europeiska organisationen EPO (European Pet Organization) och var tillsammans med de övriga medlemmarna inbjudna för att informeras och göra sin röst hörd.

Zoobranschen har en viktig roll i kampen mot illegal handel med djur och växter. Branschen har dels ett ansvar för att se till att den inte själv, medvetet eller omedvetet, bidrar till denna handel, och dels ett moraliskt ansvar att informera de djurägare vi dagligen möter om gällande lagstiftning i sådana här frågor. På så sätt kan vi förhoppningsvis förhindra att de blir en del i statistiken av människor som handlar med eller smugglar hotade arter.

Inom EU uppgår den lagliga handeln med vilda djur till 100 miljarder kronor årligen. CITES-listade djur med korrekta intyg står för några få procent av detta. Utöver detta förs en obekant mängd arter in och ut ur Europa illegalt. Den vanligaste vägen är med flyg, näst vanligast är med post. På flygen bärs djuren oftast av, eller finns i bagaget hos, mänskliga kurirer, inte olikt narkotikahandel. Den olagliga handeln med vilda djur följer faktiskt strax inpå narkotikahandel, människohandel och handel med piratkopierade produkter, när det gäller storlek och förtjänst. När beslag görs är det i fallande ordning oftast mediciner, koraller, elfenben, däggdjur och reptiler man hittar.

Inom zoobranschen berörs vi av detta genom att vi handlar med fåglar, reptiler, herptiler, fiskar, koraller, ryggradslösa djur, växter och mindre däggdjur. Detta är arter som ibland skulle kunna vara föremål för illegal handel, och vi har här ett viktigt ansvar att ta. Det är angeläget att butiker och grossister/importörer bara köper djur och växter från pålitliga källor, oavsett om detta är grossister, privatpersoner eller utländska exportörer och att man informerar både kunder och personal om gällande regelverk och procedurer runt djur som är CITES-listade.

Inom Zoorf tycker vi att det är mycket viktigt att man inom EU ser zoobranschen och djuruppfödare som partners i kampen mot illegal handel, och inte som en av anledningarna till att den illegala handeln existerar. Vi vill visa ett tydligt ledarskap i frågan genom att rapportera om gällande lagstiftning, både via vår hemsida, nyhetsbrev och sociala medier, såväl som genom branschtidningen Pet Scandinavia och genom att fortsätta delta i liknande konferenser för att zoobranschens ansvarstagande och framsteg inte ska falla i tystnad. Vi kommer på sikt också att uppdatera vår hemsida med en helt ny sektion med information om gällande lagstiftning och regler för att tydliggöra den lagstiftning som gäller.