Skip to main content

Nyhetsarkiv

En dryg månad kvar innan 15 miljarder kronor blir ogiltiga

Om någon skulle ha missat det så är de äldre 1-, 2- och 5-kronorsmynten samt de äldre 100- och 500-kronorssedlarna ogiltiga att betala med efter den 30 juni.
Fortfarande finns det äldre mynt till ett värde av två miljarder kronor och äldre sedlar till ett värde av 13 miljarder kronor kvar ute i samhället. Mynten väger 500 ton, lika mycket som åtta stycken Vasaskepp. Sedlarna skulle täcka hela 70 fotbollsplaner lagda sida vid sida.

Hitintills under våren har Riksbanken gjort ett postutskick till svårnådda grupper, en kampanj digitala utskick, pressmeddelanden, facebook-aktiviteter, intervjuer mm löpande. I skrivande stund återstår ett mindre digitalt utskick i maj och en efterlyst-kampanj både sedlar och mynt juni.

Riksbanken gör med jämna mellanrum så kallade kännedomsmätningar. Den senaste visade att både butiker och allmänhet ligger strax under 100 procent. Kännedomen om sedel- och myntutbytet är alltså mycket god.

Kunskapen om inlösen av mynt i bank har ökat något. Många tror att man bara kan lösa in i bank året ut – men det är ju till 30 juni 2018.

Varje hushåll har i genomsnitt 324 kronor i mynt, att jämföra med 514 kronor för ett halvår sedan.

80 procent av de gamla 100- och 500-kronorssedlarna har kommit in, men bara 26 procent av mynten. Riksbanken räknar med att få in mellan 30 och 50 procent av dessa. Utströmningen av nya mynt är inte lika stor som av nya sedlar.

I kontakterna mellan Riksbanken, bankerna och handelns organisationer har frågan om eventuell förlängning av tiden för att kunna lösa in mynt, kommit upp. Men om bankerna uppfyller sina löften att hjälpa sina kunder, och myntutbytet därmed fortgår utan några större problem för kunderna, har Riksbanken heller ingen anledning att senare ta upp frågan. Om det skulle visa sig att bankernas kapacitet och service trots allt inte är tillräcklig, och det uppstår problem under avslutningen av myntutbytet, kan dock Riksbanken tvingas att med kort varsel aktualisera förlängd inlösentid. Avgörande kommer att göra allmänhetens och handelns möjligheter att göra sig av med mynt på ett rimligt sätt.