Skip to main content

Nyhetsarkiv

Nya regler gällande plastpåsar i butik från 1 juni

Sverige har nya regler för plastpåsar i butik. De nya reglerna innebär att du som handlare har en informationsplikt om plastbärkassars miljöpåverkan.

Som handlare måste du tänka på att informera om plastpåsars miljöpåverkan, om de miljömässiga fördelarna med att minska användningen av plastpåsar och om åtgärder som vidtas för att förminska förbrukningen.
Informationen till konsument ska innehålla alla tre delar.

I dagsläget finns det inga bestämmelser kring hur du som handlare ska informera dina kunder, det vill säga om det ska ske vid kassan, i butiken eller med text på plastkassarna etc. Detta är alltså upp till varje handlare att själv avgöra.
Om du själv importerar plastkassar är du from 1 januari 2017 skyldig att rapportera förbrukning till Naturvårdsverket.

Tips till dig som handlare

 • Uppmuntra kunder till att återanvända sina kassar.
 • Information om plastbärkassars negativa miljöpåverkan finns i anslutning till plastbärkassarna
 • Informationen måste vara igång senast den 1 juni.
 • Hitta ditt eget sätt att informera så effektivt som möjligt, vid din kassa, i sociala medier eller i nyhetsbrev till dina kunder.
 • Förbered dig så fort som möjligt på att ställa om till bärkassar som är återvinningsbara och tillverkade av återvunnet eller förnybart material.

Syftet med förordningen är att:

 • minska förbrukningen av plastbärkassar
 • minska nedskräpning
 • mer effektivt resursutnyttjande

  Målen är att minska förbrukningen av plastbärkassar generellt och att tunna plastbärkassar inte överskrider:
 • 90 påsar per person och år senast den 31 december 2019 och
 • 40 påsar per person och år senast den 31 december 2025

  Naturvårdsverkets hemsida kan du läsa mer.