Skip to main content

Nyhetsarkiv

Convenience Stores Sweden bjuder in till seminarium i Almedalen

Med utgångspunkt i två rapporter om exponeringsförbud för tobak – vad blir de rättsliga och nationalekonomiska konsekvenserna av ett genomförande av förslaget?
Enligt en tidigare rapport från HUI Research skulle de åtgärder om exponeringsförbud som föreslagits av regeringens tobaksutredning få en stor inverkan på Convenience Stores Swedens medlemmar. Enbart de inledande omställningskostnaderna för handeln uppskattades till 190-240 miljoner kronor, med större börda för mindre butikshandlare.


Nu har ett vidare grepp tagits kring frågan genom två nya rapporter, som utifrån två skilda perspektiv kommer att presenteras under seminariet.

HUI Research har vidareutvecklat sitt perspektiv från tidigare studie genom att närmare analysera effekterna för påverkan på varumärkeskonkurrens, marknadsandelar, pristransparens, förändrat konsumtionsbeteende och vidare följder för handlare. Setterwalls Advokatbyrå har på uppdrag av Svensk Bensinhandel utrett frågan om hur ett förslag om exponeringsförbud för tobaksprodukter förhåller sig till lagstiftning på både svensk och europeisk nivå. Vad skulle vara lämpligt att gå vidare med utifrån en proportionalitetsprövning?

De nya rapporterna kommer att presenteras och sedan diskuteras av en politisk panel under ledning av moderator Björn Berling.

Praktiska detaljer
Tid: 5 juli klockan 14:45–15:30
Plats: Josbaren, Vinäger, Visby