Skip to main content

Nyhetsarkiv

Säkra upp inför sommaren

Vi är många som tar semester men inte alla. Tyvärr verkar vissa kriminella arbeta som mest frekvent under denna period och det kan vara läge att se över din säkerhet lite extra.


Bluffakturor

Så som tidigare somrar kommer vi troligen att drabbas av en ökande mängd bluffakturor. Bedragarna fokuserar på perioder då många använder sig av extrapersonal, som inte vågar ifrågasätta riktigheten i kraven eller känner till vilka rutiner som gäller. Ett vanligt förfarande är att man ringer och vill kontrollera adressuppgifter för något register. De påstår att man redan är med och bara uppdaterar uppgifterna, efter detta samtal kommer en faktura. Se till att all personal är medveten om att de inte får teckna några avtal varken skriftligt eller per telefon. Se till att de hänvisar till ansvarig och lägg på luren – TA INTE EN DISKUSSION!

Ofta hotar man med att ärendet ska skickas till inkasso, varpå många skräms att betala fakturan. Det händer även att de utger sig för att vara välvilliga och erbjuder en reducerad kostnad så företaget ska slippa ytterligare krav, fast något avtal aldrig fanns. Om man får en faktura är det första steget är att skriftligen bestrida denna. Se till att spara kopior på all kommunikation i ärendet. Om kraven fortsätter komma, kontakta din branschorganisation för stöd. Låt dig inte skrämmas av bedragarens hot om inkasso och kronofogde. Så länge ni inte har beställt eller skrivit under något är allt bara en bluff!

En form av bedrägeri som blivit vanligare är att någon mejlar verksamheten under semesterperioden. Denna någon utger sig för att vara vd eller annan styrande person. Mejlet är väldigt trovärdigt i utformandet. Personen hävdar att det blivit fel i en betalning och måste skyndsamt få pengar överförda till sitt konto. Bedragaren hoppas på att mejlet kommit till en semestervikarie som inte vågar ifrågasätta och därför snabbt överför pengarna. Detta förebygger ni genom goda relationer på arbetsplatsen och bra rutiner.

Intern oärlighet

Inför semestrarna upplever många handlare en oro för att lämna över butiken i personalens händer. Detta beror nästan alltid på att man som arbetsgivare slarvat med att skapa och förmedla bra säkerhetsrutiner till personalen. Ett exempel på detta är rutiner kring personalköp, det vill säga vad som gäller om personalen vill handla i butiken eller hur kontanthanteringen ska gå till. En grundförutsättning för att chefer och personal ska kunna lita på varandra är att det finns tydliga och välkända regler som gäller alla som arbetar i butiken. Reglerna bör dessutom alltid kompletteras med olika former av kontroller, till exempel kan olika personer räkna kassan.

För hanteringen av kontanter i butiken finns många lösningar, men den enklaste är en sedeldeponeringsbox i kassan som höjer rånskyddet avsevärt. Genom att skapa ett tydligt regelverk och att kontrollera detta regelbundet skapas en trygghet för både personal och arbetsgivare. Se till att ni skriver ner rutinerna och att personalen läser och skriver under dessa. Genomför kontroller av rutinerna även under sommaren. Det är självklart att agera om kontrollerna visar på någon form av oärlighet, men kom ihåg att även informera personalen om kontroller som har gått bra.

Före semestern
• Riskbedöm din verksamhet
• Upprätta rutiner och uppdatera checklistor
• Informera och utbilda personalen
• Kontrollera att säkerhetsutrustning fungerar och anskaffa ev ny utrustning
• Kontrollera och följ upp rutinerna

En glad arbetsplats är en säker arbetsplats!

Trevlig sommar önskar NIKLAS SUNDIN
Säkerhetschef Butikerna