Skip to main content

Nyhetsarkiv

Något svagare e-försäljning av leksaker under 2016

Konsumtionen av barnartiklar och leksaker på nätet uppgick under det första kvartalet 2017 till en halv miljard kronor, vilket motsvarar en genomsnittlig summa om 766 kronor per månad. Branschen har haft en stark tillväxt under de senare åren, om än något svagare under 2016.

Branschen för barnartiklar och leksaker är särpräglad. Detta eftersom kunden i praktiken köper produkter åt någon annan än sig själv. Dessutom präglas köpbeteendet sannolikt av det faktum att särskild hänsyn förväntas tas till barn både vad gäller säkerhet och produktkvalitet.

Ett av de tydligaste exemplen på detta är hur konsumenterna av barnartiklar och leksaker ställer sig till recensioner och andra kunders åsikter. 42 procent anser att produktrecensioner är mycket viktiga, vilket är en av de högsta siffrorna bland delbranscherna.
Ytterligare en aspekt som demonstrerar detta beteende är att lika många anser att det är mycket viktigt att webbutiken ger relevant information om produkterna.

Anledningen är sannolikt att föräldrar och andra köpare vill kunna säkerställa att produkterna inte innehåller smådelar och är farliga för exempelvis mindre barn eller att produkterna är fria från kemikalier och andra hälsovådliga ämnen. Ytterligare en aspekt som kan påverka är att föräldrar och vuxna kan ha svårt att bedöma vilka produkter barnen föredrar och vad de skulle kunna vara intresserade av, exempelvis inför födelsedagar, barnkalas eller dylikt. Detta kan vara en förklaring till att 39 procent av konsumenterna i branschen anser att ett inspirerande innehåll på en sajt är mycket viktigt.

Konsumenterna av barnartiklar och leksaker utmärker sig inte nämnvärt vad gäller om webbutiker ska rekommendera produkter baserat på senaste köp. De tycks snarare lita till andra föräldrar som befinner sig i samma situation som de själva. Det skulle därför kunna vara värdefullt för handlare att experimentera med olika former av sociala inslag i anslutning till nätbutiken.

Växande barn kan vara svåra att handla till. Varannan konsument av barnprodukter och leksaker uppger att det är mycket viktigt med enkla returrutiner. Detta är en nästan lika hög siffra som för de returbenägna modekonsumenterna. Om en produkt inte passar och behöver bytas är det viktigt att den går att byta på ett enkelt och smidigt sätt.

Källa: E-barometern i samarbete med svensk Digital Handel och HUI Research