Skip to main content

Nyhetsarkiv

Redan färre plastkassar i butikerna

 

Sverige har sedan 1 juni nya regler för plastpåsar i butik. De innebär att handlare har en informationsplikt om kassarnas miljöpåverkan. Och redan efter två månader märks det stor skillnad. Det här är tydligen något som kunderna nappat på.


Som handlare måste man tänka på att informera om detta samt om de miljömässiga fördelarna med att minska användningen av plastpåsar och informera om åtgärder som vidtas för att förminska förbrukningen.

Informationen till konsument ska innehålla alla tre delar. I dagsläget finns det inga bestämmelser kring hur man som handlare ska informera sina kunder, det vill säga om det måste ske vid kassan, i butiken eller med text på plastkassarna etc. Detta är alltså upp till varje handlare att själv avgöra.

Den nya lagen har resulterat i att vissa butiker/kedjor haft en kraftig minskning. Mycket beror naturligtvis på hur man informerar i butik. I dagligvaruhandeln är kunderna vana att bestämma själva. Men inom fackhandeln blir det nu skillnad om man får en fråga om man verkligen behöver en kasse. Många tänker till.

H&M, Kappahl och Lindex startade tillsammans initiativet One bag habit för att minska konsumtionen av plastpåsar. Initiativtagarna tar betalt för kassarna och investerar pengarna i ändamål som främjar miljön. Enligt DN har användandet av plastkassar minskat med hälften på H&M. Men även Coop har märkt skillnad, fem procent färre kassar har sålts under juni och juli. Clas Ohlson uppger enligt samma källa att man minskat 35 procent medan Apotek Hjärtat ser en minskning som är betydligt större än de 20 procent man hade satt upp som mål.

Tips till dig som handlare

  • Uppmuntra kunder till att återanvända sina kassar.
  • Information om plastbärkassars negativa miljöpåverkan finns i anslutning till plastbärkassarna
  • Informationen måste vara igång senast den 1 juni.
  • Hitta ditt eget sätt att informera så effektivt som möjligt, vid din kassa, i sociala medier eller i nyhetsbrev till dina kunder.
  • Förbered dig så fort som möjligt på att ställa om till bärkassar som är återvinningsbara och tillverkade av återvunnet eller förnybart material.

Fakta

• Lagen infördes för att minska förbrukningen av plastbärkassar som skräpar ner haven efter ett direktiv från EU.
• Butikernas skyldighet att börja informera konsumenterna om plastkassarnas negativa miljöpåverkan började gälla den 1 juni i år.
• Målet är att varje person inte ska använda mer än 90 påsar per person vid årets slut 2019.
• År 2025 ska förbrukningen inte ligga på fler än 40 påsar per person.
• Plast bryts ner i små partiklar som lätt binder gifter. Fiskar och andra djur äter partiklarna som människor sedan får i sig via maten.
• Över 1 miljon fåglar och 100 000 däggdjur dör av plast varje år.
• Plast kan innehålla hormonstörande och cancerogena tillsatser och dra åt sig kemikalier.
Naturvårdsverket är den myndighet som ska över förbrukningen av plastkassar. På Naturvårdsverkets hemsida kan du läsa mer.

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Producentansvar/plastbarkassar/Informera-konsumenter-om-miljopaverkan/
Källa: Regeringen