Skip to main content

Nyhetsarkiv

Blygsam utveckling för fysisk handel men fortsatt positiv tillväxt i landets kommuner

Handeln i Sverige är en unik databas med nyckeltal för detaljhandelns storlek och utveckling i Sveriges län och kommuner. Handeln i Sverige produceras årligen av HUI Research och finansieras av Handelsrådet. Materialet finns tillgängligt för kostnadsfri nedladdning på www.handelnisverige.se.• Den fysiska detaljhandeln i Sverige omsatte 655 miljarder kronor år 2016, vilket var en ökning med 2 procent jämfört med år 2015.
• År 2016 blev därmed ett förhållandevis blygsamt år för fysisk handel. Trots det blev tillväxten stabil runt om i landet då 222 av Sveriges 290 kommuner ökade sin detaljhandelsomsättning under år 2016. 32 kommuner uppvisade oförändrad omsättning och 36 kommuner uppvisade en negativ omsättningsutveckling år 2016.
• Av Sveriges kommuner hade Stockholms kommun den högsta omsättningen med cirka 70 miljarder kronor, vilket motsvarar närmare 11 procent av omsättningen i riket.
• De tio omsättningsmässigt största kommunerna står för en tredjedel av detaljhandelns omsättning i riket och Stockholm, Göteborg och Malmö svarar tillsammans för närmare 21 procent av omsättningen i riket.
• Starkast utveckling i detaljhandeln i riket hade Solna kommun (Stockholms län) med en tillväxt om 69 procent, vilket motsvarar en ökning med över 2,5 miljarder kronor.
• Fortsatt goda förutsättningar för hushållens konsumtion om än något svagare än tidigare. I bättre tider är det sällanköpsvaru¬handeln som driver utvecklingen. E-handeln väntas dock ta större andelar av detaljhandelns totala tillväxt framöver.