Skip to main content

Nyhetsarkiv

Servicehandelsindex: Liten ökning under andra kvartalet

Servicehandelsindex från Convenience Stores Sweden visar att försäljningen, mätt i jämförbara enheter och i löpande priser, ökade med 0,7 procent under det andra kvartalet 2017. Bäst gick delbranschen Fast Food som ökade sin försäljning med 3,9 procent.

Fast Food blev kvartalets tillväxtraket med 3,9 procent följt av Trafikbutiker med 0,3 procent. De övriga delbranscherna uppvisade negativa tillväxttal. Spel & Tobak respektive Minilivs minskade med 0,1 procent och Café minskade med 0,4 procent. Totalt ökade convenience-branschen med 0,7 procent under kvartalet.

– Det andra kvartalet uppvisade en svag ökning för convenience-branschen. Fast Food har utvecklats positivt under flera år och det var Fast Food-segmentet som stod för huvuddelen av tillväxten under andra kvartalet, säger Bengt Hedlund, vd för Convenience Stores Sweden.

Handlarnas framtidstro minskade från 52 till 46 mellan första och andra kvartalet 2017. Kedjeaktörerna var mer positiva än de enskilda handlarna med ett nettotal på 57 procent gentemot 35 procent.

– Handlarnas optimism minskade jämfört med föregående kvartal, men befinner sig på ungefär samma nivå som i fjol. Sett över flera år har dock handlarna blivit mer optimistiska, säger Bengt Hedlund, för Convenience Stores Sweden.

Ladda ner rapporten här.