Skip to main content

Nyhetsarkiv

Tidplanen satt för spellagstiftningen

Från och med 1 januari 2019 kommer vi att ha en reglerad spelmarknad i Sverige.
Det beskedet lämnade vice ordförande i kulturutskottet Gunilla Carlsson (S) på Spelakademin i Visby förra veckan.
- Alla verkar vara överens men det är viktigt att politikerna sätter upp hårda krav så att det äntligen blir ordning och reda, säger Bengt Hedlund, vd i Convenience Stores Sweden.

Efter många års långbänk har nu en majoritet med S och M i spetsen gjort upp om innehållet i den proposition som kommer att läggas i mars nästa år. Då får vi alltså veta definitivt vad lagförslaget innehåller. Man verkar ha en tydlig tidplan och är överens om att detta sker så snabbt som möjligt. Detaljerna får man lösa efter hand.

- Sällan har en lagstiftning varit så efterlängtad av alla inblandade. Spelmarknaden måste regleras så att det blir lika villkor för alla som agerar på den svenska marknaden, säger Bengt Hedlund som menar att inte minst spelombuden har nytta av detta.

- Äntligen får vi veta vad som gäller och kan rätta vårt fortsatta arbete efter det.