Skip to main content

Nyhetsarkiv

Högre tillväxt i detaljhandeln 2018

Den svenska detaljhandeln visar en något avmattad tillväxt, men har fortsatt framåtrörelse tack vare bland annat lågräntemiljö, befolkningstillväxt och en stadig trend med allt fler sysselsatta. HUIs prognos för den totala detaljhandeln ligger för 2017 kvar på 2,5 procent mätt i löpande priser. Prognosen för 2018 revideras upp till 3,0 procent efter det att regeringen presenterat en budgetproposition som innehåller förslag som kraftigt gynnar konsumtion.

I regeringens budgetproposition för 2018 som lades fram i förra veckan presenterades åtgärder som bedöms få effekter på detaljhandeln under nästa år. I synnerhet höjt barnbidrag och sänkt skatt för pensionärer kommer att ge många hushåll mer pengar i plånboken. Pengar som antingen kan gå till sparande eller konsumtion. Eftersom tillskottet framförallt gynnar grupper som pensionärer och barnfamiljer bedömer HUI att en högre andel än brukligt kommer att gå till konsumtion och fördelas förhållandevis jämnt mellan dagligvaruhandeln och sällanköpsvaruhandeln. HUIs prognos för detaljhandeln avseende helåret 2018 revideras som en konsekvens upp med en halv procentenhet till 3,0 procent mätt i löpande priser.

- Riksbank och regering eldar på konsumtionsutrymmet i brinnande högkonjunktur, vilket ger mycket goda förutsättningar för handel och konsumtion, säger Jonas Arnberg, vd på HUI Research.

Under första halvåret 2017 nåddes även en milstolpe i detaljhandeln då hela tillväxten i sällanköpsvaruhandeln kunde hänföras till den växande e-handeln.

-Trots den starka konjunkturen har emellertid många handlare ett stort behov av att uppdatera sina erbjudanden och att anpassa sig till en digital era, säger Jonas Arnberg.

Svensk ekonomi håller fortsatt god fart. Under andra kvartalet 2017 accelererade tillväxten dessutom jämfört med under årets första kvartal, drivet av främst investeringar och export. HUIs BNP-prognos för helåret 2017 revideras upp till 2,9 procent och prognosen för 2018 revideras upp till 2,5 procent.