Skip to main content

Nyhetsarkiv

Elcyklar fortsätter rekordöka

Elcykelförsäljningen har ökat med 50 procent sedan föregående år, och på två år har försäljningen mer än fördubblats. Det visar färsk statistik från cykelbranschen. Av den totala marknaden utgör elcyklar 12 procent, och Sverige närmar sig därmed europeiska nivåer.


Trenden håller i sig, försäljningen av elcyklar fortsätter att slå rekord. Under det gångna cykelåret, september 2016 till augusti 2017, ser branschen en uppgång med 50 procent från föregående år. Totalt såldes under perioden 67 500 elcyklar, att jämföra med 45 000 föregående år.

- Det innebär att elcyklar utgör tolv procent av hela cykelmarknaden, och Sverige börjar därmed att närma sig nivåer vi ser i flera europeiska länder där elcyklar utgör mellan 15-20 procent av marknaden, uppger man från organisationen Cykelbranschen.

Den samlade bedömningen i branschen är att elcykelförsäljningen kommer att fortsätta att öka kommande år. Alldeles nyligen presenterade ju regeringen förslag på ett bidrag till personer som köper elcykel, Ett bidrag på 25 procent upp till 10 000 kr föreslås.

Generellt visar totalmarknaden en nedgång på cirka 4,6 procent från 576 000 till 551 000 sålda cyklar. Det får ändå anses godkänt då övriga Europa visat betydligt större nedgångar i försäljningen. Mäter man dessutom bara i värde ökar cykelmarknaden, eftersom trenden att köpa dyrare cyklar håller i sig. Svensken spenderar även mer på tillbehör och verkstadsbesök.

Fackhandeln står sig bra gentemot massmarknad och ökade med 2 procentenheter jämfört med föregående år. 65 procent av fjolårets cyklar såldes genom fackhandeln.

Sporthybrider fortsätter att öka, ökningen är hela 4, 4 procent, och har blivit den nya standardcykeln. Mountainbike lyckas hålla sina siffror tack vare stora tävlingar som Cykelvasan, Lindingöloppet med flera.
Produktsegmentet Racing visade dock en minskade försäljningssiffror.

Det som är positivt är att det trendigt att cykla i Sverige, inte minst att träna med cykel är riktig hett. Det är troligen en bidragande anledning till att Sverige kunde hålla emot den europeiska nedgången.