Skip to main content

Nyhetsarkiv

Släpp fram rökfria tobaksalternativ till stöd för handeln och folkhälsan

Regeringen har bestämt sig för att försöka fasa ut den mest hälsofarliga tobaksvaran, cigaretten. Det rökfria målet är satt till år 2025. För att det ska infrias behöver tre av fyra rökare sluta. Det förutsätter i realiteten att det finns alternativa produkter som rökarna själva väljer för att ersätta tobakscigaretten. Sådana finns idag på marknaden, men inte i svenska butiker. Det är därför hög tid att beslutsfattarna inser vikten av att det ska bli möjligt att handla sådana nya tobaksprodukter för de som vill sluta röka.


Nyligen lämnande regeringen beskedet att den under 2018 vill införa en punktskatt på e-cigaretter. Det är en signal från politikens sida om att man inser att det pågår ett skifte från rökning till nya rökfria produkter. Men på den här punkten ligger flera andra EU-länder före oss, däribland flera av våra grannländer.

Idag finns det en ny generation tobaksprodukter vilka har det gemensamt att de är rökfria och därmed anses mindre hälsofarliga än traditionella cigaretter. Allt fler tobaksanvändare runt om i Europa har också på relativt kort tid valt att övergå från rökning till dessa produkter, inte minst av hälsoskäl. Men tyvärr kan de inte köpas i Sverige.

Det tveklöst farligaste sättet att konsumera tobak är att förbränna och inhalera den, dvs. genom rökning. I Sverige har vi ungefär lika många tobaksanvändare som det europeiska genomsnittet. En skillnad är att i Sverige använder istället hälften av tobaksanvändarna snus. Detta rökfria alternativ reflekteras i statistiken över rökningsrelaterade sjukdomar, där Sverige ligger väsentligt lägre än andra jämförbara länder.

Det bästa vore förstås om alla dagens rökare, av egen kraft och utan hjälpmedel, kunde sluta med sitt tobaksbruk. Det är dock högst osannolikt givet den trend vi ser i dag och de erfarenheter som finns kring människors beteendevanor. Nya rökfria alternativ har dock i hög takt kunnat introduceras på andra marknader.

Det är inte rimligt att svenska konsumenter som vill sluta röka måste vända sig till handlare i våra grannländer eller till internet. Ett viktigt första steg vore därför att säkerställa ett fungerande regelverk för såväl gamla som nya rökfria tobaksprodukter i övergångsprocessen mot ett rökfritt samhälle. Här finns ett behov av en ny skattekategori för andra nya rökfria tobaksprodukter än e-cigaretter, vilket skulle möjliggöra försäljning i butik och ökade intäkter till staten. Sveriges politiker måste därför ta initiativ till att anpassa regelverket för rökfria tobaksprodukter, för färre cigarettrökare och bättre förutsättningar att nå målet om ett rökfritt Sverige 2025.

Frågan är dessutom ett bra exempel på att produktutbudet i convenience-branschen förändras. Cigaretter är på väg bort, nya mindre farliga är på väg in. Det kommer även att märkas inom andra kategorier och vi måste vara uppmärksamma på vad som händer och agera tidigt.

Just sådana frågor jobbar vi som branschorganisation med hela tiden. Vi är också ständigt aktiva med att informera och påverka myndigheter och politiker.

BENGT HEDLUND
Vd Convenience Stores Sweden