Skip to main content

Nyhetsarkiv

Stadskärnan försvarar sin position i handeln

Kampen om konsumenterna hårdnar i takt med en ständigt växande externhandel och tilltagande digitalisering. Detaljhandeln i 16 stadskärnor och kommuner har analyserats avseende perioden 2015-2016 för att fastställa hur utvecklingen sett ut på lokal nivå i dessa kommuner. När utvecklingen summeras står det klart att stadskärnorna behåller sina marknadsandelar och att e-handeln och externhandeln växer på bekostnad av den övriga fysiska handeln.


Cityindex lanserades av HUI Research och Agora under hösten 2017 i syfte att förse marknaden med en objektiv stadskärnemätning. Cityindex beskriver främst utvecklingen inom detaljhandeln, men berör även restaurangnäringen, hotellbranschen och kommersiella servicefunktioner inom respektive stadskärna. Inledningsvis omfattade kartläggningen Stockholm, Göteborg, Malmö och ytterligare 13 städer, men under hösten har Luleå, Falun och Kristinehamn adderats till undersökningen. På sikt ska Cityindex bli rikstäckande.

- Det är glädjande att Cityindex växer i omfattning och att stadskärnan står stark i ett allt mer konkurrensutsatt detaljhandelslandskap, säger Wilner Anderson, vd Agora.

En analys av de 16 ursprungliga stadskärnorna visar på att dessa behållit sin marknadsandel gentemot andra försäljningskanaler. Marknadsandelarna har beräknats utifrån kommunernas totala detaljhandelsförsäljning samt en uppskattad e-handelsandel som motsvarar rikets nivå. Analysen visar att e-handeln är vinnaren och har ökat sin marknadsandel med 0,8 procentenheter. Externhandelns marknadsandel steg med 0,1 procentenheter medan stadskärnans marknadsandel var oförändrad. Förloraren är därmed den övriga fysiska handeln som består av glest lokaliserad handel och enskilda butiker.

- Handelsplatser som erbjuder ett stort utbud på en och samma plats är fortsatta vinnare. Tidsbesparingen, bekvämligheten och utbudet är avgörande faktorer för var konsumenter väljer att handla, säger Tobias Rönnberg, konsult HUI Research.