Skip to main content

Nyhetsarkiv

Julhandeln slår rekord i år igen

Alla tecken tyder på att det kommer att bli en god jul för de svenska konsumenterna. Hushållen är köpstarka, optimistiska och växer i antal. HUI Researchs prognos är att försäljningstillväxten i december månad kommer att uppgå till 3,0 procent.


Den svenska ekonomin är för närvarande stark och injicerad av minusräntan som driver konsumtion. Detaljhandelns försäljning har hittills under 2017 utvecklats stabilt och julmånaden december väntas inte avvika från mönstret. Årets julhandel kommer, tack vare köpstarka och optimistiska hushåll samt ett växande köpkraftsunderlag, att slå rekord. Tillväxten i december månad 2017 förväntas bli 3,0 procent, vilket motsvarar en omsättning om 78,5 miljarder kronor. Justerat för prisutvecklingen blir tillväxten 3,0 procent även i volym.

− Vi har ett konjunkturläge som driver konsumtion och ger handeln en stark försäljningsökning, vilket gynnar årets julhandel, säger Jonas Arnberg, VD HUI Research. Att omsättningen ökar innebär dock inte att det är goda tider för alla handlare. Under 2017 har en stor del av försäljningstillväxten i sällanköpsvaruhandeln gått till e-handeln och julhandeln kommer att se likadan ut, det vill säga att julhandelns tillväxt sker på nätet.

December som handelsmånad tappar försäljning i och med att Black Friday snabbt seglat upp som en stark konsumtionshelg i november.

− Handelns utmaning just nu är att en stor del av de varor som tidigare såldes med full marginal i julhandeln nu säljs inom ramen för kampanjer i november och under mellandagsrean efter jul, säger Jonas Arnberg.

I goda tider tenderar sällanköpsvaruhandeln att utvecklas bättre än dagligvaruhandeln. Samma mönster väntas i årets julhandel. Dagligvaruhandelns försäljning bedöms stiga med 2,5 procent medan sällanköpsvaruhandelns bedöms stiga med 3,5 procent i löpande priser.

De hemrelaterade branscherna är pålitliga tillväxtlokomotiv i detaljhandeln. Möbelhandeln har utvecklats starkt i år och branschen väntas bli den som går starkast även i december. Branschen går hand i hand med den samhällsekonomiska utvecklingen. Försäljningen har eldats på tack vare bland annat låga räntor och möjligheten att använda bostaden som investeringsobjekt. Prognosen landar på en tillväxt om 5,0 procent för möbelhandeln i december.