Skip to main content

Nyhetsarkiv

Minskade framtidsförväntningar i november

Handlarnas framtidsförväntningar vände nedåt i november och är svagare än under samma period förra året. Trots att julhandeln och Black Friday väntar runt hörnet minskar framtidstron i både dagligvaru- och sällanköpsvaruhandeln.
– Det är oroande att framtidstron i handeln minskar mitt i upptakten till detaljhandelns stora försäljningsfinal. När både julhandeln och Black Friday står för dörren borde handlarna andas mer optimism, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.


Såväl handlarnas tro på framtida försäljning, lönsamhet och anställningsvilja minskade i november. Det gjorde att Framtidsindikatorn föll med 4,4 enheter och landade på 97,5 i november månads Handelsbarometer.
Samtidigt som handlarnas förväntningar på branschen som helhet är modesta, är tilltron till den egna butikens försäljning fortsatt stark.

– Handeln står inför en stor digital omställning som innebär en allt tuffare internationell konkurrens för svenska butiker. Handlaren konkurrerar inte bara med butiken på samma gata, utan även med globala e-handelsföretag. Digitaliseringen ger samtidigt handlaren enorma möjligheter att nå ut till nya kundgrupper, säger Karin Johansson.

Läs mer: Handelsbarometern november 2017