Skip to main content

Nyhetsarkiv

Leksaksbranschen tar plats på e-handelstronen

Den svenska e-handeln går fortsatt starkt och utvecklingen för det tredje kvartalet summeras till 15 procent. Bland de mogna branscherna var det framför allt modehandeln som hade ett starkt kvartal och med en tillväxt om 15 procent i revanscherade sig branschen mot fjolårskvartalets svaga
utveckling. Och leksaker utmärker sig som kvartalets vinnarbransch!

På annat håll var utvecklingen mer dyster. Böcker och media, som gick urstarkt i fjol, hade en stor kostym att fylla och ökade med 3 procent. Även elektronikhandelns tillväxt var beskedlig och uppgick till 6 procent under kvartalet.

I stället var det tillväxtlokomotiven som levererade under tredje kvartalet. Barnartiklar och leksaker blev kvartalets vinnarbransch med en tillväxt om 25 procent. Bakom den gula ledartröjan följde bygghandeln och livsmedelshandeln, också de med tillväxttakter över tjugo procent.

Den ackumulerade utvecklingen ligger på 15 procent hittills i år och därmed strax under prognosen för 2017 där e-handelsförsäljningen väntas landa på 67,7 miljarder kronor i år. Med en stark avslutning på året genom den ständigt ökande Black Friday-försäljningen och en god julhandel – stärkt av extra helgdagar gentemot i fjol – bör e-handeln kunna hamna nära riktmärket.

Barnartiklar och leksaker blev alltså, med en tillväxt om 25 procent, kvartalets vinnarbransch på nätet. Branschen har tagit ett stort kliv framåt de senaste åren och
tillväxten har kommit att bli påtaglig räknat i kronor och ören. Dessutom har marknaden omformats i och med att en stor aktör bytte ägare och blev en del av en mer renodlad barn- och leksakssatsning.

Tillväxttrenden för barnartiklar och leksaker på nätet gynnas även av att konsumenterna av den här typen av produkter är mer tveksamma till att e-handla från utlandet. Detta beror sannolikt på svenska lagar och regleringar som ger trygghet vad gäller kemikalieanvändning, tungmetaller och elsäkerhet – strikta regelverk som de svenska handlarna måste leva upp till.

Källa:
PostNord följer i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln. E-barometern publiceras en gång per kvartal och bygger på fyra konsumentundersökningar och en företagsundersökning.