Skip to main content

Nyhetsarkiv

Det blev elcykeln!

 

Elcykel 450

Elcykeln är (inte helt oväntat) Årets Julklapp 2017. Motiveringen är att den speglar vår ökande klimatmedvetenhet.

HUI Research utser Årets julklapp för trettionde året i rad. Årets julklapp är en analys av rådande samhällstrender och en spegling av svenskarnas aktuella och/eller framtida konsumentbeteenden. För att erhålla titeln Årets Julklapp ska ett eller flera av följande tre kriterier uppfyllas:
Produkten skall vara en nyhet eller ha fått ett nyväckt intresse under året
Produkten skall representera den tid vi lever i
Produkten skall svara för ett högt försäljningsvärde eller säljas i ett stort antal enheter

Motivering till Årets julklapp 2017

Årets julklapp 2017 – elcykeln – speglar de svenska konsumenternas ökande klimatmedvetenhet, vilja att ta hand om sin hälsa samt att vara fri, flexibel och stundtals bekväm.
Elcykeln har på kort tid gått från att vara en exklusiv vara till att nå en bred målgrupp. Människor ges möjlighet att enklare än tidigare susa förbi storstadens bilköer, bemästra småstadens backar, trotsa slätternas motvind eller ta ut hunden på långtur i skogen. Elcykeln är en detaljhandelsprodukt som har stor potential att på djupet förändra samhällets infrastruktur och människors beteenden.
Elcykeln uppfyller alla tre kriterierna för Årets Julklapp. Konsumenternas intresse för och efterfrågan på elcyklar har accelererat kraftigt i takt med att tekniken mognat och gjort elcykeln mer lättillgänglig. Sedan regeringen i årets höstbudget flaggade för införandet av en elcykelpremie ökade intresset ytterligare.

− Elcykeln når en allt större publik. Den avlastar bil- och kollektivtrafik och kanske kan växla upp utvecklingen mot smartare städer, säger Jonas Arnberg, vd på HUI Research.

Elcykeln krokar även i tre av dagens starkaste megatrender – urbaniseringen, reflekterandet över klimatförändringarna samt träning och hälsa.

− Elcykeln har just nu stark vind i ryggen. Klimatoro, hälsotrend och regeringens premie gör den till en given årets julklapp, säger Jonas Arnberg.

Prognosen för julmånaden decembers totala detaljhandelsförsäljning 2017 är en omsättning på 78,5 miljarder kronor, vilket innebär en ökning med 3,0 procent jämfört med december 2016.