Skip to main content

Nyhetsarkiv

Cityhandeln kan utvecklas med IR-teknik

Ett lyckat test inom forskningsprojektet SMART vid Mittuniversitetet gör att cityhandeln kan utvecklas. Ny IR-teknik, eller värmestrålning, har tagits fram i samarbete med HÄR, Handel och Möten i Härnösand. Tekniken mäter hur människor rör sig i centrala Härnösand. Försöket ska nu permanentas i större skala.

− Vi är väldigt nöjda med testet. Vi ville framför allt säkerställa att metoden inte inkräktar på människors integritet och vi ser nu att det inte går att identifiera personer. Vi mäter enbart värmestrålningen, men tekniken gör att vi kan följa människors rörelsemönster, vilket var syftet med försöket, säger Mattias O´Nils, professor Mittuniversitetet.


Testet City Movements genomfördes tidigare i höst under en dag då en enhet med två IR-kameror monterades upp längs Storgatan i Härnösand. På så sätt kunde människors rörelse längs gatan följas. Under våren 2018 kommer försöket att permanentas och mätningar kommer att göras på tre punkter i stadsmiljön - Östra Kanalgatan samt Storgatan, norra och södra delen.

− Ombyggnationer och nyetableringar är stora, ofta kostsamma projekt och med den här tekniken får vi ett utvärderingsverktyg som gör att vi lättare kan fatta rätt beslut om var butiker ska ligga, var det behövs mötesplatser och caféer och hur skyltningen i stadskärnan ska utformas för att fungera som bäst, säger Henrik Skyttberg, centrumutvecklare i Härnösands kommun.

Stadsplanering är en viktig fråga då det påverkar alla människor som rör sig och verkar på den berörda platsen och City Movements är utvecklat inom ramen för det samverkansavtal som finns mellan Mittuniversitetet och Härnösands kommun.

− Fördelen med tekniken är att den är mycket precis. Det blir möjligt att både följa människors rörelser och räkna antalet individer. För vår del är projektet ett utmärkt exempel på hur näringsliv och offentlig sektor kan samarbeta med oss forskare till allmänhetens nytta, säger Mattias O´Nils.