Skip to main content

Nyhetsarkiv

Sjunkande framtidstro bland småföretagare inom handel

5 av 10 småföretagare i handelsbranschen räknar med att deras försäljning kommer öka under kommande halvår. Det visar nya siffror från Vismas Affärsbarometer med svar från 1 038 små och medelstora företag över hela landet. Det innebär en viss minskning i framtidstro jämfört med i våras, men ändå en tredje plats av totalt femton på listan över mest optimistiska branscher.


Landets mest optimistiska småföretagare är verksamma inom IT och Telekom. Där tror hela 67 procent på ökad försäljning. Skola och utbildning samt handel är andra sektorer med företagare som ser ljust på framtiden. Mer pessimistiskt är det inom branscherna redovisning och revision, affärs- och organisationsutveckling samt hotell och restaurang som återfinns på listans tre bottenplaceringar.

Största kliven uppåt på listan står branscherna skola och utbildning samt vård och omsorg för. Branschen affärs- och organisationsutveckling har det största raset, med ett fall från andra till näst sista plats.

Sammantaget tror hälften av alla småföretagare i Sverige, 46 procent, på en ökad försäljning under kommande sex månader. Den positiva trenden håller i sig och för fjärde undersökningen i rad tror varannan småföretagare i landet på stigande försäljning.

– Att den positiva trenden håller i sig i många branscher betyder att fler småföretag kommer våga satsa långsiktigt. Då hela 99 procent av Sveriges företag är små och medelstora är det även ett tydligt tecken på ett positivt och stabilt ekonomiskt klimat i landet, säger Henrik Salwén, vd för Visma Advantage.

Vismas Affärsbarometer bygger på en enkät som besvarats av 1 038 små och medelstora svenska företag mellan den 10 och 20 november 2017. Enkäten skickades till 17 106 småföretagare över hela landet med en svarsfrekvens på 6,1 %. Undersökningen har genomförts sedan 2011 och är en indikator på framtidstron bland små och medelstora företag. Detta är fjortonde gången barometern tas fram. Den bifogade grafiken visar hur framtiden har bedömts vid de senaste undersökningstillfällena.

Läs mer: visma.se/affarsbarometern